• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • پیگیری درخواست ها
    کد پیگیری:  *
    کد امنیتی:  *
   • فهرست واحدها و پستهای سازمانی
    نام و نام خانوادگیسمتتلفنفکسپست الکترونیک
    ارتباط با وزیر
    مسعود سلطانی فروزیر ورزش و جوانان
    حوزه وزارتی
    برانوش نیک بینمشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی2266096522660921ministerial@msy.gov.ir
    معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای
    احمد سعادت مندمدیر کل دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی 2266092322660942otidaps@msy.gov.ir
    سیدمحمدشروین اسبقیانمدیر کل امور مشترک فدراسیون ها 2266095522660921ocfja@msy.gov.ir
    علی رغبتیمدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی2266091422660921opsps@msy.gov.ir
    داوری لطف آبادیمدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفه ای و امور باشگاه ها22660931
    دکترمحمدرضا داورزنیمعاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای2266104322660921dapsd@msy.gov.ir
    معاونت امور جوانان
    سجاد سالکمدیرکل مشارکتهای اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه جوانان2266234122662311goyspp@msy.gov.ir
    محمود محدثمدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان2266232522662306goyspp@msy.gov.ir
    امیرحسین آل اسحاقمدیر کل طرح های ملی و فراگیر جوانان2266233922662354goynp@msy.gov.ir
    اعظم کریمیمدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان22662326 22662329
    محمدمهدی تندگویانمعاون ساماندهی امور جوانان 2266225822662280doya@msy.gov.ir
    معاونت توسعه ورزش بانوان
    مهین فرهادی زادمعاون توسعه ورزش بانوان 2266101922661019dwasad@msy.gov.ir
    ماندانا رسولیمدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه ورزش بانوان2266101922661019
    زهرا سادات موسویمدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت ورزش بانوان2266103422660983ocwa@msy.gov.ir
    معاونت امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی
    رضا حجتیمدیرکل دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری2266091622660916
    جعفر سطوتیمدیرکل دفتر امور فرهنگی2266231822662292oca@msy.gov.ir
    افشین ملایی سفیددشتیمدیر کل دفترتوسعه ورزش همگانی2266100322661023
    سیدعبدالحمید احمدیمعاونت امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی22662283 - 2266234222662287
    معاونت حقوقی ،امور مجلس و هماهنگی امور استانها
    داوود عزیزیمدیر کل دفتر امور مجلس2266092922660921opa@msy.gov.ir
    مرتضی فلاحمدیر کل امور حقوقی2266100622660921dla@msy.gov.ir
    جمشید تقی زادهمعاون حقوقی،امورمجلس وهماهنگی اموراستانها2266093022660977dlppa@msy.gov.ir
    ایرج رحمانیمدیر کل دفتر هماهنگی امور استانها2266104622660921ocpa@msy.gov.ir
    معاونت توسعه مدیریت و منابع
    فرح نصیری دهقانذیحساب و مدیرکل امور مالی 2266103922661039gofa@msy.gov.ir
    مریم ملارمضانیمدیر کل دفتر برنامه و بودجه2266090922660921opp@msy.gov.ir
    سیروس احمدیمدیرکل توسعه منابع انسانی2266103022660921
    نادر وادی خیلمدیر کل پشتیبانی و امور رفاهی2266103022660921gohrds@msy.gov.ir
    سیدامیرحسین مطلبیرئیس مرکز فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری0212266093502122660935ictec@msy.gov.ir
    ژاله فرامرزیانمعاونت توسعه مدیریت و منابع2266101222660997drdl@msy.gov.ir
    مرکز مقاومت بسیج
    دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات
    نصرالله پریچهرهمدیر کل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات2266092522660921ofacr@msy.gov.ir
    اداره کل حراست
    جعفر سمیعی زفرقندیمدیرکل حراست2266103522661040hsports@msy.gov.ir
    مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی
    محمدرضا فضلیرئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی2266229522662329cssr@msy.gov.ir
    اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی
    مازیار ناظمیمدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی2266095622660921gopr@msy.gov.ir
    دفتر امور بین الملل
    فرشید طهماسبیمدیرکل دفتر امور بین الملل2266103222660920oia@msy.gov.ir
    دفتر فنی و نظارت برطرحها و اماکن ورزشی
    روزبه زورقیسرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن ورزشی2621625626216249
    هیئت و هسته مرکزی گزینش
    قاسم عباسی دولابیمدیر هیئت و هسته مرکزی گزینش22660970 - 22660927 - 2266098722660970 - 22660927 - 22660987
    ستاد اقامه نماز
    مدیر درگاه الکترونیکی
    مدیر درگاه الکترونیکیمدیر درگاه الکترونیکی2308247622660935ictec@msy.gov.ir
    میزخدمت
    مسئولارائه خدمت22661035ictec@msy.gov.ir
    مرکز مشارکت ها، سرمایه گذاری و اقتصاد ورزش
    عباس نظریانسرپرست مرکز مشارکت ها، سرمایه گذاری و اقتصاد ورزش2266237122662252
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,329,727
  تعداد بازدید امروز : 4,446
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/09/17
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.