• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   •  
   • فهرست خدمات و فرآیندهای سازمانی
    صدور مجوز اعزام های برون مرزی رویدادهای ورزشی بین المللی

    صدور مجوز اعزام های برون مرزی رویدادهای ورزشی بین المللی

    شناسه : 17011340000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت برای تیم های اعزامی فدراسیون ها به مسابقات برون مرزی و اردوهای تدارکاتی خارج از کشور مجوز اعزام صادر می گردد.
    صدور مجوز پوشش رسانه ای و تصویری ورزشی

    صدور مجوز پوشش رسانه ای و تصویری ورزشی

    شناسه : 17011342000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت برای اصحاب رسانه جهت حضور در مسابقات ورزشی کارت خبرنگاری صادر می گردد. این کارت تا یک سال برای فرد متقاضی و مادامی که در رسانه صادرکننده معرفی نامه شاغل است معتبر می باشد. متقاضیان استانی جهت دریافت کارت باید به اداره ورزش و جوانان استان خود مراجعه کنند
    صدور اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان

    صدور اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان

    شناسه : 17061335000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    صدور اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان که سازمان های مردم نهاد جوانان به سازمان هایی گفته می شود که برای انجام فعالیت و ارائه خدمات داوطلبانه در عرصه های تربیتی جوانان با مشارکت جوانان و بر اساس مدیریت جوانان با استناد به موضوع ماده صد و دوازده قانون برنامه چهارم توصعه اقتصادی، اجتماعی و ...
    صدور مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده

    صدور مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده

    شناسه : 19041343000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت با توجه به ضوابط مندرج در آیین نامه برای متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط، مجوز تاسیس مرکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده صادر می گردد. مدت زمان اعتبار مجوزها 2 سال می باشد.
    صدور تاییدیه ورزشکار قهرمانی جهت دریافت تسهیلات دانشگاهی

    صدور تاییدیه ورزشکار قهرمانی جهت دریافت تسهیلات دانشگاهی

    شناسه : 17011338000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت برای قهرمانان، اقداماتی جهت استفاده از سهمیه ورود به دانشگاه آزاد و سراسری و استفاده از تخفیف شهریه دانشگاه آزاد انجام می شود.
    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها

    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    متقاضیانی که موافقت اصولی با زمین یا بدون زمین داشته باشند برای بهره برداری از باشگاه احداث شده نیاز به صدور پروانه بهره برداری دارند. اعتبار این مجوز 2 سال می باشد.
    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها-صدور موافقت اصولی احداث با زمین

    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها-صدور موافقت اصولی احداث با زمین

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت طبق مقررات برای متقاضیانی که دارای سند مالکیت زمین نیستند موافقت اصولی فاقد زمین صادر می گردد. دوره اعتبار این مجوز 1 سال می باشد.
    تمدید مجوز بهره برداری از (تاسیس) باشگاه های ورزشی

    تمدید مجوز بهره برداری از (تاسیس) باشگاه های ورزشی

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت با پایان یافتن زمان مجوز افراد دارای مجوز بهره برداری از باشگاه ورزشی تمدید مجوز انجام می شود.
    حمایت از و نظارت بر فدراسیونها، هیئت ها و مراکز تابعه ورزشی

    حمایت از و نظارت بر فدراسیونها، هیئت ها و مراکز تابعه ورزشی

    شناسه : 17011336000نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)
    در این خدمت از طریق موارد زیر بر نحوه فعالیتهای فدراسیونها و کلیه مراکز تابعه ورزشی نظارت می گردد. این امور عبارتند از: 1- رسیدگی به تخلفات و شکایات مطروحه از فدراسیونها که توسط دفتر ارزیابی عملکرد وزارت مورد بررسی واقع شده و جهت پاسخگویی به فدراسیونها ارجاع داده میشود. 2-ارزیابی عملکرد فدراسیونها ...
    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها- موافقت اصولی احداث بدون زمین

    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها- موافقت اصولی احداث بدون زمین

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت طبق مقررات برای متقاضیانی که دارای سند مالکیت زمین نیستند موافقت اصولی فاقد زمین صادر می گردد. دوره اعتبار این مجوز 1 سال می باشد.
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 6,148,190
  تعداد بازدید امروز : 4,879
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1397/01/02
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.