• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • حدیث روز
    دعای روز اول ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
 اللهمَ اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَهِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا عافیاً عنِ المجْرمینَ.<br />
<br />
خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعی وقیام وعبادتم در آن قیام شب زنده داران وبیدارم نما در آن از خواب بی خبران وببخش به من جنایتم را در این روز ای معبود جهانیان ودر گذر از من ای بخشنده جنایات کاران.<br />
<br />
 <br />
دعای روز دوم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ قَرّبْنی فیهِ الی مَرْضاتِکَ وجَنّبْنی فیهِ من سَخَطِکَ ونَقماتِکَ ووفّقْنی فیهِ لقراءهِ آیاتِکَ برحْمَتِکَ یا أرْحَمَ الرّاحِمین.<br />
<br />
خدایا نزدیک کن مرا در این ماه به سوی خوشنودیت وبرکنارم دار در آن از خشم وانتقامت وتوفیق ده مرا در آن برای خواندن آیات قرآن به رحمت خودت ای مهربانترین مهربانان.<br />
<br />
 <br />
دعای روز سوم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ ارْزُقنی فیهِ الذّهْنَ والتّنَبیهَ وباعِدْنی فیهِ من السّفاهه والتّمْویهِ واجْعَل لی نصیباً مِنْ کلّ خَیْرٍ تُنَزّلُ فیهِ بِجودِکَ یا أجْوَدَ الأجْوَدینَ.<br />
<br />
خدایا روزی کن مرا در آنروز هوش وخودآگاهی را ودور بدار در آن روز از نادانی وگمراهی وقرار بده مرا بهره وفایده از هر چیزی که فرود آوردی در آن به بخشش خودت ای بخشنده ترین بخشندگان.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ قوّنی فیهِ علی إقامَهِ أمْرِکَ واذِقْنی فیهِ حَلاوَهَ ذِکْرِکَ وأوْزِعْنی فیهِ لأداءِ شُکْرَکَ بِکَرَمِکَ واحْفَظنی فیهِ بِحِفظْکَ وسِتْرِکَ یـا أبْصَرَ النّاظرین.<br />
<br />
خدایا نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت وبچشان در آن شیرینی یادت را ومهیا کن مرا در آنروز رای انجام سپاس گذاریت به کـرم خودت نگهدار مرا در این روز به نگاه داریت وپرده پوشی خودت ای بیناترین بینایان.<br />
<br />
 <br />
دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ من عِبادَکَ الصّالحینَ القانِتین واجْعَلْنی فیهِ من اوْلیائِکَ المُقَرّبینَ بِرَأفَتِکَ یا ارْحَمَ الرّاحِمین.<br />
<br />
خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان وقرار بده مرا در این روز از بندگان شایسته وفرمانبردارت وقرار بده مرا در این روز ازدوستان نزدیکت به مهربانی خودت ای مهربان ترین مهربانان.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز ششم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ لا تَخْذِلْنی فیهِ لِتَعَرّضِ مَعْصِتِکَ ولا تَضْرِبْنی بِسیاطِ نَقْمَتِکَ وزَحْزحْنی فیهِ من موجِباتِ سَخَطِکَ بِمَنّکَ وأیادیکَ یا مُنْتهی رَغْبـهَ الرّاغبینَ.<br />
<br />
خدایا وا مگذار مرا در این روز در پی نافرمانیت روم ومزن مرا با تازیانه کیفر ودور وبرکنارم بدار از موجبات خشمت بحق احسان ونعمتهای بی شمار تو ای حد نهایی علاقه واشتیاق مشتاقان.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ اعنّی فیهِ علی صِیامِهِ وقیامِهِ وجَنّبنی فیهِ من هَفَواتِهِ وآثامِهِ وارْزُقْنی فیهِ ذِکْرَکَ بِدوامِهِ بتوفیقِکَ یا هادیَ المُضِلّین.<br />
<br />
خدایا یاری کن مرا در این روز بر روزه گرفتن وعبـادت وبرکنارم دار در آن از بیهودگی وگناهان وروزیم کن در آن یادت را برای همیشه به توفیق خودت ای راهنمای گمراهان<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ ارْزُقنی فیهِ رحْمَهَ الأیتامِ وإطْعامِ الطّعامِ وإفْشاءِ السّلامِ وصُحْبَهِ الکِرامِ بِطَوْلِکَ یا ملجأ الآمِلین.<br />
<br />
خدایا روزیم کن در آن ترحم بر یتیمان وطعام نمودن بر مردمان وافشاء سلام ومصاحبت کریمان به فضل خودت ای پناه آرزومندان.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز نهم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
االلهمّ اجْعَلْ لی فیهِ نصیباً من رَحْمَتِکَ الواسِعَهِ واهْدِنی فیهِ لِبراهِینِکَ السّاطِعَهِ وخُذْ بناصیتی الی مَرْضاتِکَ الجامِعَهِ بِمَحَبّتِکَ یا أمَلَ المُشْتاقین.<br />
<br />
خدایا قرار بده برایم در آن بهره ای از رحمت فراوانـت وراهنمائیم کن در آن به برهان وراههای درخشانت وبگیر عنانم به سوی رضایت همه جانبه ات بدوستی خود ای آرزوی مشتاقان.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
االلهمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوکّلین علیکَ واجْعلنی فیهِ من الفائِزینَ لَدَیْکَ واجْعلنی فیهِ من المُقَرّبینَ الیکَ بإحْسانِکَ یاغایَهَ الطّالِبین.<br />
<br />
خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکلان بدرگاهت ومقرر کن در آن از کامروایان حضرتت ومقرر فرما در آن از مقربان درگاهت به احسانت ای نهایت همت جویندگان.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ حَبّبْ الیّ فیهِ الإحْسانَ وکَرّهْ الیّ فیهِ الفُسوقَ والعِصْیانَ وحَرّمْ علیّ فیهِ السّخَطَ والنّیرانَ بِعَوْنِکَ یا غیاثَ المُسْتغیثین.<br />
<br />
خدایا دوست گردان بمن در این روز نیکی را و نـاپسند بدار در این روز فسق ونافرمانی را وحرام کن بر من در آن خشم وسوزندگی را به یاریت ای دادرس داد خواهان.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ زَیّنّی فیهِ بالسّتْرِ والعَفافِ واسْتُرنی فیهِ بِلباسِ القُنوعِ والکَفافِ واحْمِلنی فیهِ علی العَدْلِ والإنْصافِ وامِنّی فیهِ من کلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِکَ یا عِصْمَهَ الخائِفین.<br />
<br />
خدایا زینت ده مرا در آن با پوشش وپاکدامنی وبپوشانم در آن جامه قناعت وخودداری ووادارم نما در آن بر عدل وانصاف وآسوده ام دار در آن از هر چیز که میترسم به نگاهداری خودت ای نگه دار ترسناکان .<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ علی کائِناتِ الأقْدارِ ووَفّقْنی فیهِ للتّقی وصُحْبهِ الأبْرارِ بِعَوْنِکَ یا قُرّهَ عیْنِ المَساکین.<br />
<br />
خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت وشکیبائیم ده در آن به آنچه مقدر است شدنی ها وتوفیقم ده در آن برای تقوی وهم نشینی با نیکان به یاریت ای روشنی چشم مستمندان.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ لا تؤاخِذْنی فیهِ بالعَثراتِ واقِلْنی فیهِ من الخَطایا والهَفَواتِ ولا تَجْعَلْنی فیه غَرَضاً للبلایا والآفاتِ بِعِزّتِکَ یا عزّ المسْلمین.<br />
<br />
خدایا مؤاخذه نکن مرا در ایـن روز به لغزشها و درگذر از من در آن از خطاها وبیهودگیها وقرار مده مرا در آن نشانه تیر بلاها وآفات ای عزت دهنده مسلمانان<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ طاعَهَ الخاشِعین واشْرَحْ فیهِ صَدْری بإنابَهِ المُخْبتینَ بأمانِکَ یا أمانَ الخائِفین.<br />
<br />
خدایا روزی کن مرا در آن فرمانبرداری فروتنان وبگشا سینه ام در آن به بازگشت دلدادگان به امان دادنت ای امان ترسناکان. <br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ وَفّقْنی فیهِ لِموافَقَهِ الأبْرارِ وجَنّبْنی فیهِ مُرافَقَهِ الأشْرارِ وأوِنی فیهِ بِرَحْمَتِکَ الی دارِ القَرارِبالهِیّتَکِ یا إلَهَ العالَمین.<br />
<br />
خدایا توفیقم ده در آن به سازش کردن نیکان ودورم دار در آن از رفاقت بدان وجایم ده در آن با مهرت به سوی خانه آرامش به خدایی خودت ای معبـود جهانیان.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ اهْدِنی فیهِ لِصالِحِ الأعْمالِ واقْـضِ لی فیهِ الحَوائِجَ والآمالِ یا من لا یَحْتاجُ الی التّفْسیر والسؤالِ یا عالِماً بما فی صُدورِ العالَمین صَلّ علی محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین.<br />
<br />
خدایا راهنمائیم کن در آن به کارهای شایسته واعمال نیک وبرآور برایم حاجتها وآرزوهایم ای که نیازی به سویت تفسیر وسؤال ندارد ای دانای به آنچه در سینه های جهانیان است درود فرست بر محمد وآل او پاکیزگان.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز هیجدهم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَکاتِ أسْحارِهِ ونوّرْ فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ وخُذْ بِکُلّ أعْضائی الی اتّباعِ آثارِهِ بِنورِکَ یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین.<br />
<br />
خدایا آگاهم نما در آن برای برکات سحرهایش وروشن کن در آن دلم را به پرتو انوارش وبکار به همه اعضایم به پیروی آثارش به نور خودت ای روشنی بخش دلهای حق شناسان<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ وفّرْ فیهِ حَظّی من بَرَکاتِهِ وسَهّلْ سَبیلی الی خَیْراتِهِ ولا تَحْرِمْنی قَبولَ حَسَناتِهِ یا هادیاً الی الحَقّ المُبین.<br />
<br />
خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از برکاتش وآسان کن راه مرا به سوی خیرهایش ومحروم نکن ما را از پذیرفتن نیکیهایش ای راهنمای به سوی حـق آشکار .<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ الجِنانِ واغْلِقْ عَنّی فیهِ أبوابَ النّیرانِ وَوَفّقْنی فیهِ لِتِلاوَهِ القرآنِ یا مُنَزّلِ السّکینهِ فی قُلوبِ المؤمِنین.<br />
<br />
خدایا بگشا برایم در آن درهای بهشت وببند برایم درهای آتش دوزخ را و توفیقم ده در آن برای تلاوت قرآن ای نازل کننده آرامش در دلهای مؤمنان.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ الی مَرْضاتِکَ دلیلاً ولا تَجْعَل للشّیْطان فیهِ علیّ سَبیلاً واجْعَلِ الجَنّهِ لی منْزِلاً ومَقیلاً یا قاضی حَوائِجَ الطّالِبین.<br />
<br />
خدایا قرار بده برایم در آن به سوی خوشنودیهایت راهنمایی و قرار مده شیطان را در آن بر من راهی وقرار بده بهشت را برایم منزل وآسایـشگاه ای برآورنده حاجتهای جویندگان<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ فَضْلَکَ وأنـْزِل علیّ فیهِ بَرَکاتِکَ وَوَفّقْنی فیهِ لِموجِباتِ مَرْضاتِکَ واسْکِنّی فیهِ بُحْبوحاتِ جَنّاتِکَ یا مُجیبَ دَعْوَهِ المُضْطَرّین.<br />
<br />
خدایا بگشا به رویم در این ماه درهای فضلت وفرود آر برایم در آن برکاتت را وتوفیقم ده در آن برای موجبات خوشنودیت ومسکنم ده در آن وسطهای بهشت ای اجابت کننده خواسته ها ودعاهای بیچارگان.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ اغسِلْنی فیهِ من الذُّنوبِ وطَهِّرْنی فیهِ من العُیوبِ وامْتَحِنْ قَلْبی فیهِ بِتَقْوَی القُلوبِ یا مُقیلَ عَثَراتِ المُذْنِبین.<br />
<br />
خدایا بشوی مرا در این ماه از گناه وپاکم نما در آن از عیب ها وآزمایش کن دلم را در آن به پرهیزکاری دلها ای چشم پوش لغزشهای گناهکاران.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ إنّی أسْألُکَ فیه ما یُرْضیکَ وأعوذُ بِکَ ممّا یؤذیک وأسألُکَ التّوفیقَ فیهِ لأنْ أطیعَکَ ولا أعْصیکَ یا جَوادَ السّائلین.<br />
<br />
خدایا من از تو میخواهم در آن آنچه تو را خوشنود کند و پناه می برم بتو از آنچه تو را بیازارد واز تو خواهم توفیق در آن برای اینکه فرمانت برم ونافرمانی تو ننمایم ای بخشنده سائلان<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ محبّاً لأوْلیائِکَ ومُعادیاً لأعْدائِکَ مُسْتَنّاً بِسُنّهِ خاتَمِ انْبیائِکَ یا عاصِمَ قُلوبِ النّبییّن.<br />
<br />
خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت ودشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت ای نگهدار دلهای پیامبران.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز بیست وششم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وعَملی فیهِ مَقْبولاً وعَیْبی فیهِ مَسْتوراً یا أسْمَعِ السّامعین.<br />
<br />
خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـی شده وگناه مرا در این ماه آمرزیده وکردارم را در آن مورد قبول وعیب مرا در آن پوشیده ای شنواترین شنوایان.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ فَضْلَ لَیْلَهِ القَدْرِ وصَیّرْ أموری فیهِ من العُسْرِ الی الیُسْرِ واقْبَلْ مَعاذیری وحُطّ عنّی الذّنب والوِزْرِ یا رؤوفاً بِعبادِهِ الصّالِحین.<br />
<br />
خدایا روزی کن مرا در آن فضیلت شب قدر را وبگردان در آن کارهای مرا از سختی به آسانی وبپذیر عذرهایم وبریز از من گناه وبارگران را ای مهربان به بندگان شایسته خویش.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین .<br />
<br />
خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات وگرامی دار در آن به حاضر کردن ویا داشتن مسائل ونزدیک گردان در آن وسیله ام به سویت از میـان وسیله ها ای آنکه سرگرمش نکند اصرار وسماجت اصرار کنندگان.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز بیست ونهم ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ غَشّنی بالرّحْمَهِ وارْزُقْنی فیهِ التّوفیقِ والعِصْمَهِ وطَهّرْ قلْبی من غَیاهِبِ التُّهْمَهِ یا رحیماً بِعبادِهِ المؤمِنین.<br />
<br />
خدایا بپوشان در آن با مهر ورحمت وروزی کن مرا در آن توفیق وخودداری وپاک کن دلم را از تیرگیها وگرفتگی های تهمت ای مهربان به بندگان با ایمان خود.<br />
<br />
 <br />
<br />
دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان<br />
<br />
بسم الله الرحمن الرحیم<br />
<br />
اللهمّ اجْعَلْ صیامی فیهِ بالشّکْرِ والقَبولِ علی ما تَرْضاهُ ویَرْضاهُ الرّسولُ مُحْکَمَهً فُروعُهُ بالأصُولِ بحقّ سَیّدِنا محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین والحمدُ للهِ ربّ العالمین.<br />
<br />
خدایا قرار بده روزه مرا در این ماه مورد قدردانی وقبول بر طبق خوشنودی تو وپسند رسول تو باشد واستوار باشد فرعش بر اصل به حق آقای ما محمد وخاندان پاکش وستایش خاص پروردگار جهانیان است.
    دعای روزهای ماه رمضان
   • ذکر
     در روایت داریم که می‌فرماید: «اَلصُّومُ لی وَ اَنَا اُجزی به»، روزه برای من است؛ شاید راز آن این باشد که هیچ عبادتی به اندازه روزه انسان را از وابستگی به دنیا جدا نمی کند. روزه آدم را وارسته و پاک می کند.<br />
ماه رمضان<br />
هر سال ماه رمضان می آید و می رود و بسیاری از مردم فقط از خوردن و آشامیدن پرهیز می کنند و به اهمیت ماه رمضان و فلسفه روزه داری و دلیل ارزش و قداست روزه نزد خداوند توجهی ندارند.<br />
برای اینکه بتوانیم روزه داری واقعی باشیم به گونه ای که از روزه دار بودنمان لذت ببریم لازم است معرفت و شناخت خود نسبت به این ماه را بالا ببریم و این مهم جز از زبان و سیره بزرگان بدست نمی آید.<br />
پس باید به سراغ بزرگان و عارفانی برویم که حقیقت رمضان بر آن ها منکشف شده است.<br />
<br />
امام خمینی(ره)؛ آیا وارد شدیم در این میهمانخانه یا اصلاً وارد نشدیم؟<br />
این ضیافت، همه‌اش ترک است؛ ترک شهوات از قبیل: خوردنی‌ها، نوشیدنی‌ها و جهات دیگری که شهوات انسان اقتضاء می‌کند. <br />
<br />
اوّلین و مهمترین قدمِ خودسازی هم این است که انسان به خود و به اخلاق و رفتار خود با نظر انتقادی نگاه کند؛<br />
خداوند دعوت کرده است ما را به اینکه شما باید وارد بشوید در این میهانخانه و این ضیافت هم جز ترک، چیزی نیست؛ ترک هواها، ترک خودی‌ها، ترک منیّت‌ها. این‌ها همه در این میهمانخانه است و ما باید حساب کنیم ببینیم که آیا وارد شدیم در این میهمانخانه یا اصلاً وارد نشدیم، راهمان دادند به این ضیافتخانه یا نه، از این ضیافت الهی استفاده کردیم یا نه.<br />
البته حساب امثال من با کرام الکاتبین است، اما من به شما آقایان و به هر کس که این کلمات می‌رسد و به ویژه، طبقه جوان عرض می‌کنم که آیا در این مهمانخانه رفتید؟ استفاده کردید؟ از شهوات خصوصاً شهوات معنوی چشم پوشیدید؟ یا اینکه مثل من هستید؟ <br />
<br />
بیشتر بخوانیم:<br />
سیره عملی علما در ماه رمضان<br />
ماه ضیافت الهی کدام مجلس سخنرانی برویم؟<br />
<br />
رهبری؛ خودسازی درس بزرگ ماه رمضان<br />
آنچه که‏ من به مردم عزیزمان در این خطبه عرض می‏ کنم، این است که بزرگترین درس ماه رمضان، خودسازی است. اوّلین و مهمترین قدمِ خودسازی هم این است که انسان به خود و به اخلاق و رفتار خود با نظر انتقادی نگاه کند؛ عیوب خود را با روشنی و دقّت ببیند و سعی در برطرف کردن آنها داشته باشد. این از عهده خود ما برمی ‏آید و این تکلیفی بر دوش ماست.<br />
<br />
آیت الله جوادی؛ رمضان ماه آزادی انسان ها<br />
ماه مبارک رمضان ماه ضیافت خداست که انسان در این ماه مهمان الهی است. روح ما کلمه ای از کلمات الهی است.<br />
قرآن هم کلامی از کلام های الهی است. هر اندازه که توانستید مهمان این کتاب باشید؛ از این کتاب بهره ببرید، بخوانید و بالا بروید و خودتان را ارزان نفروشید. ماه مبارک رمضان، انسان باید مهمان چنین کتابی باشد!<br />
<br />
هیچ عبادتی مثل روزه ویژگی پاک کردن و تمیز کردن را ندارد. در روایت داریم که می فرماید: «اَلصُّومُ لی وَ اَنَا اُجزی به» خدا می فرماید: روزه برای من است. نمی فرماید نماز برای من است، هم چنان که می فرماید در زمین کعبه خانه من است، در ماه های سال، ماه رمضان ماه من است<br />
<br />
در آن بیان نورانی وجود مبارک رسول گرامی(ص) فرمود به اینکه: این ماه شما با استغفار خودتان را آزاد کنید! آزادی از بهترین نعمت هاست. آزادی از هوا و هوس، از عفریت درون و بیرون، بهترین فضیلت است. فرمود: این ماه که مهمان خدا هستید، ان انفسکم مرهونه بذنوبکم ففکوها بالاستغفار. آن را با استغفار کردن آزاد کنید. وقتی جانتان آزاد بود، مثل مرغ باغ ملکوت است که قدرت پرواز دارد و می تواند در کنار این آیات الهی ترقی کند.<br />
<br />
کسی که آزاد نباشد، کسی که مهمان خدا نباشد، کسی که از آن طعام نچشیده باشد، نه برای خودش سودمند است، نه برای جامعه نفع آور! این نه بالغ است، نه مبلغ! اگر ان شاءالله ضیف الرحمن شد، جزء ضیوف الرحمن شد، خودش را آزاد کرد و بهره ای از فیض الهی برد، آنگاه به نصاب تبلیغ می رسد. تا کسی بالغ نباشد، مبلغ نیست!<br />
<br />
آیت الله مصباح؛ روزه برای خود خدا است<br />
هیچ عبادتی مثل روزه ویژگی پاک کردن و تمیز کردن را ندارد. در روایت داریم که می فرماید: «اَلصُّومُ لی وَ اَنَا اُجزی به» خدا می فرماید: روزه برای من است. نمی فرماید نماز برای من است، هم چنان که می فرماید در زمین کعبه خانه من است، در ماه های سال، ماه رمضان ماه من است، در بین عبادات هم می فرماید، روزه برای من است. نماز برای شما و حج برای جامعه. اما روزه برای من است. شاید راز آن این باشد که هیچ عبادتی به اندازه روزه انسان را از وابستگی به دنیا جدا نمی کند. روزه آدم را وارسته و پاک می کند. سنگ ها را از پای انسان باز و مرغ دل را آماده پرواز می کند. در هیچ عبادتی جز روزه این حالت برای انسان به وجود نمی اید. کسانی که آداب روزه را درست رعایت کنند، لذت هایی از حالت سبکی روح می برند که از هیچ عبادتی نمی برند.<br />
<br />
منابع:<br />
سایت حوزه<br />
صحیفه امام خمینی<br />
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری
    بزرگترین درس ماه رمضان، خودسازی است
   • سخن روز
    نواندیشی و نوگرایی حضرت خدیجه (س) در جامعه، آن هم در زمانه‌ای که جامعه غرق در جاهلیت بوده، به این بانو برتری خاصی داده است. در حال و هوایی که مردم به جای خردورزی به خرافات روی آورده بودند، ایشان مرز خرافات را شکست.<br />
حضرت خدیجه (س) در بستر احتضار از رسول خدا چه درخواستی می‌کند؟<br />
<br />
دهم رمضان سالروز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، اولین بانوی مؤمنه ای است، که به پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین ایمان آورد و مسلمان شد و در سخت ترین شرایط زندگی و خفقان جهل و بی بصیرتی جامعه، دوشادوش نبی اکرم حرکت کرد.<br />
<br />
باید گفت که عظمت این بانوی مؤمنه در این مقطع تمام نمی‌شود، چرا که خدمات ایشان در برهه‌ها و اشکال مختلفی، درخت اسلام را آبیاری کرد.<br />
<br />
حضرت خدیجه سلام الله علیها همه ثروت خود را در زمانه‌ غربت پیامبر اکرم صلی الله و علیه وآله، خرج اسلام کرد، به طوری که بارها پیغمبر از ایشان یاد کرده و می فرمایند:" اگر مال خدیجه نبود اسلام به اینجا نمی رسید."<br />
<br />
خانم های امروز اگر بخواهند به واقع رشدی برای خود داشته باشند، حضرت خدیجه سلام الله علیها بهترین منظرگاه رشد آنان است چرا که ایشان هم در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حضور داشتند و هم در حیطه خانه و خانوادگی، می توانسته یک مرد قدرتمند، سیاسی، نظامی، عقیدتی را حفاظت کرده و حامی ایشان باشد.<br />
<br />
<br />
در این فرصت بر آن شده ایم حول شخصیت این بانوی برجسته و خدمات ایشان به جهان اسلام و نیز فعالیت‌هایی که ایشان در سطوح مختلفی داشتند، مروری داشته باشیم.<br />
<br />
وجودی که از همه آلودگی ها مبرّا بود<br />
زهرا فخر روحانی،کارشناس حوزه و دانشگاه در رابطه با شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها معتقد است: حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بانوی ارزشمندی است که در روزهای سخت و دشوار تبلیغ اسلام در مکه، به عنوان یک ستون در کنار پیامبر اکرم صلی الله و علیه وآله حضور داشتند.<br />
<br />
بانویی که در خانواده ای به دنیا آمد که از نظر شرافت خانوادگی و نسبت‌های خویشاوندی ، در شمار بزرگترین قبیله های عرب جای داشت، بر اخلاق نیکو پرورش پیدا کرده، واجد هر نوع دوراندیشی و عفت بود تا جایی که قوم و قبیله ایشان، از وی با عنوان "طاهره" یاد می کنند.<br />
<br />
حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، بانوی بزرگواری هستند که در دوران تلخ جاهلیت، وجودش آلوده پلیدی ها و زشتی ها نشد و خداوند ایشان را از گرفتار شدن به این آلودگی ها حفظ کرد.<br />
<br />
در تعبیر طاهره همیز، کارشناس امور مذهبی و مشاور خانواده؛ وجود خانم خدیجه سلام الله علیها به قدری شایسته بود و لیاقت داشت که همان طور که قرآن کریم در مورد حضرت مریم می فرماید: فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ ... خداوند مریم را قبول کرد، و در قبال این قبولی، به ایشان پسری را داد که یکی از پیامبران اولوالعزم شد. و همین طور است که وجود حضرت خدیجه سلام الله علیها به قدری مورد قبول و عنایت خداوند قرار گرفت که افتخار مادری بانویی چون حضرت زهرا سلام الله علیها را پیدا کرد و از وجود ایشان 12 معصوم به جهان بشریت عطا می کند.<br />
<br />
فخر روحانی نواندیشی و نوگرایی را از ویژگی های برجسته حضرت خدیجه دانسته و می گوید: نواندیشی و نوگرایی حضرت در جامعه ، آن هم در زمانه ای که جامعه غرق در جاهلیت بوده، به این بانو برتری خاصی داده است. در حال و هوایی که مردم به جای خردورزی به خرافات روی آورده بودند، ایشان مرز خرافات را شکست و از فرهنگ جاهلی فاصله گرفت.انتخاب پیامبر اکرم صلی الله و علیه وآله به عنوان همسفر و هم مسیر تکامل و رشد خود قرار می دهد، نشان دهنده این خردمندی و خردورزی ایشان است.<br />
<br />
به تعبیر فخر روحانی؛ پاک روشی و پاک منش بودن این بانوی مکرمه مهم ترین دلایلی بودند که باعث حفظ ارزش های انسانی ایشان در آن دوره تیره جاهلیت شده بود.<br />
<br />
وی، حضرت خدیجه سلام الله علیها را مشاور و وزیر شایسته ای برای رسول خدا دانسته و می گویند: همراهی، هم‌منشی و حمایت او از پیامبر اکرم صلی الله و علیه وآله در تلخ‌ترین شرایط تبلیغ اسلام که به عنوان مشاور و وزیر شایسته ای در کنار پیامبر اکرم فعالیت می کرد، از او شخصیت ممتازی ساخته بود. این بانوی ممتاز واجد تمام امکانات مادی بود که بعد از ازدواج با پیامبر اکرم در اختیار اسلام و تبلیغ اسلام قرار داد. قدرت مدیریت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تجاری ارزشمندی داشت که با اسلام آوردنش تماماً آن ها را در خدمت بارور شدن درخت اسلام مصرف کرد.<br />
<br />
بانوی کارآفرینی که از مردم گره‌گشایی می کرد<br />
فخر روحانی در باب فعالیت های اقتصادی، حضرت خدیجه سلام الله علیها و نیز فداکاری های این بانوی گرامی این گونه بیان می کند: ایشان به جوانانی که بیکار بودند هزینه ای را به عنوان سرمایه کار می دادند و آن ها را تحت حمایت خود مدیریت می کردند<br />
ویژگی های ممتاز در این بانو، از او شخصیتی ساخته است که به تعبیر قرآن در سوره احزاب از این بزرگوار به عنوان مادری فداکار یاد می‌کند، مادری که هیچ کسی نمی تواند حضور اسلام در جهان را بی ارتباط با فداکاری های این بانو در تبلیغات تلخ و غریبانه اسلام در مکه تصور کند.<br />
<br />
در حال و هوایی که مردم به جای خردورزی به خرافات روی آورده بودند، ایشان مرز خرافات را شکست و از فرهنگ جاهلی فاصله گرفت. انتخاب پیامبر اکرم صلی الله و علیه وآله به عنوان همسفر و هم مسیر تکامل و رشد خود قرار می دهد، نشان دهنده این خردمندی و خردورزی ایشان است.<br />
<br />
<br />
در شرایطی که ابر تیره جاهلیت بر سرزمین عربستان سایه افکنده بود، ایشان متوجه شخصیت ممتاز پیامبر اکرم شد و به او پیشنهاد ازدواج داد که این ازدواج در جایگاه خود بسیار تکان دهنده بود.<br />
<br />
فخر روحانی در این زمینه می گوید: حقیقت این بود که با توجه به اینکه این بانوی ثروتمند شبه جزیره عربستان، خواستگاران بسیار متمولی داشت، کسی فکر نمی کرد که روزی حضرت خدیجه سلام الله علیها خود به کسی پیشنهاد ازدواج دهد که بهره ای از مال دنیا ندارد و نیز از زیردستان خود در مسائل مادی و اقتصادی باشد، اما از آن جا که معیار حضرت خدیجه در این امر مال و ثروت نبوده و معیار تقوا و نیز معیار ارزشی بود، حضرت روی این انتخاب پافشاری می کنند. پیامبر اکرم به همراه عموی خود ابوطالب برای خواستگاری آمدند. در پی این انتخاب، تیرهایی از حرف و سخن هایی به وجود آمد که گویی تمامی نداشتند.<br />
<br />
همیز با اشاره به برهه تلخ زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها بیان می کند؛ تمام زنان قریش به جهت فعالیت های سیاسی و اجتماعی این بانو، ایشان را در شرایط وضع حملش تحریم کردند، اما در زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها می خوانیم که 4 بانوی بهشتی شرافت پیدا کردند که در آن لحظه در کنار حضرت خدیجه قرار بگیرند(نکته ی اصلی این جا است که آن ها به واسطه حضور در کنار خدیجه سلام الله علیها شرافت پیدا کردند نه این که حضرت خدیجه با آن ها شرافت پیدا کند) بنابراین ایشان زنی هستند که با همین ظاهر عادی خود، طوری محبت خداوند را توانسته به خود جلب کند که خداوند این همه کمالات به او عطا کند؛ هم زوجه پیامبری است که اشرف همه پیامبران اوالعزم هستند، و هم مادر زهرای مرضیه که در تعبیر معصومن علیهم السلام سیده النساء العالمین هستند، قرار دارند.<br />
<br />
برکت اموال خدیجه(س) در شعب ابیطالب<br />
به تعبیر فخر روحانی، حضرت خدیجه سلام الله علیها در سه سالی که مسلمانان در شعب ابیطالب بودند، همه مال التجاره و موجودی مالی خود را در خدمت رسانی به پیامبر قرار داد و جان تازه مسلمانانی که در شعب ابیطالب بودند، به برکت اموال حضرت خدیجه محفوظ ماند.<br />
این در حالی است که قرآن کریم نقل می کند منافقین به هم می گفتند: به کسانی که اطراف پیامبر هستند کمک مالی نکنید تا این تشکیلات از هم پاشیده شود، اما بر خلاف این دیدگاهِ منافقین، می بینیم که حضرت خدیجه همه اموال، محبت قلبی و احساسات و زندگی خود را یکجا به پیغمبر اکرم تسلیم کرد و آن را در مسیر اسلام قرار داد.<br />
<br />
بیشتر بخوانیم:<br />
سیره و سیمای حضرت خدیجه (سلام الله علیها)<br />
حضرت خدیجه، اولین شیعه علی علیه‏السلام<br />
<br />
تاجر بودن غیر از فروشنده بودن است<br />
همیز در این رابطه بیان می کنند: حضرت خدیجه سلام الله علیها، قبل از ازدواجشان از تاجران بزرگ بودند. امروز شاهد هستیم که بانوان در حیطه های مختلف اقتصادی، فروشندگی و.. صاحب درآمد بوده و فعالیت اقتصادی می کنند اما فراموش نکنیم که فعالیت های حضرت خدیجه سلام الله علیها از یک فکر اقتصادی و تجاری نشأت گرفته است. ایشان چنان مدیریت اقتصادی بالایی داشتند که کارگزاران بسیاری را تحت مدیریت خود حمایت می کرد.<br />
بینش اقتصادی برای تجارت بسیار مهم است. بازرگانی و تجارت نیازمند یک بینش و شناخت بسیار بالایی در حیطه های مختلف جامعه شناسی، حقوق، انسان شناسی، روانشناسی است تا بتواند سودی را نصیب خود کند.<br />
ایشان بسیار زمانه‌شناس و انسان‌شناس بودند که توانستند در پرتو این توانایی‌ها ثروت زیادی را کسب کنند. تاجر بودن با فروشنده بودن بسیار فرق می کند. تجارت و بازرگانی نیازمند یک علم اقتصادی، اجتماعی و یکی بینش بسیار قوی است تا بتواند در این امر موفق باشد.<br />
<br />
خدیجه(س) در همه نقش ها خوش درخشید<br />
به عبارتی حضرت خدیجه سلام الله در نقش های مختلفی در زندگی خود بسیار خوش درخشیدند؛ شخصیت زنانه ایشان به طوری بود که پیامبر اکرم صلی الله و علیه وآله وقتی می خواستند با ایشان سخن بگویند ایشان را با الفاظ بسیار زیبایی مورد خطاب قرار می دادند. جایگاه مادرانه ایشان، شخصیت اقتصادی ایشان در زمانه ای که همه تجار از مردان تشکیل می شد اما او با قدرت عظیمی تبلور خاصی داشتند.<br />
<br />
به تعبیر این استاد حوزه و دانشگاه، خانم های امروز اگر بخواهند به واقع رشدی برای خود داشته باشند، حضرت خدیجه سلام الله علیها بهترین منظرگاه رشد آنان است چرا که ایشان هم در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حضور داشتند و هم در حیطه خانه و خانوادگی، می توانسته یک مرد قدرتمند، سیاسی، نظامی، عقیدتی را حفاظت کرده و حامی ایشان باشد.<br />
<br />
در زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها می خوانیم که 4 بانوی بهشتی شرافت پیدا کردند که در آن لحظه در کنار حضرت خدیجه قرار بگیرند(نکته ی اصلی این جا است که آن ها به واسطه حضور در کنار خدیجه سلام الله علیها شرافت پیدا کردند نه این که حضرت خدیجه با آن ها شرافت پیدا کند)<br />
<br />
<br />
تنها درخواست حضرت خدیجه در بستر احتضار<br />
فخر روحانی در بیان چگونگی رحلت این بانوی فداکار می گویند: حضرت خدیجه کبری پس از طی 3 سال دوران سخت در شعب و آزادی مسلمانان، بیمار شدند و متاسفانه چشم از جهان فرو بستند و همراهی ایشان برای پیامبر تا این زمان بیشتر نبود، اما قطعا نام این بانو در تاریخ اسلام می درخشد.<br />
<br />
قبرستان حَجون در شهر مکه که امروزه به قبرستان ابوطالب در میان شیعیان معروف است، پیکر این بانوی بزرگوار را در برگرفته و این شخصیت همیشه به عنوان شخصیتی مثال زدنی در تاریخ اسلام مطرح است.<br />
<br />
این بانوی بزرگوار وقتی در بستر احتضار قرار داشتند، برای اولین بار از پیامبر تقاضایی کردند که البته برای این تقاضا باز هم رو در رو با پیغمبر مواجه نشد.درخواست ایشان از رسول خدا این بود که پیامبر لباس خودشان را به عنوان کفن برای حضرت در نظر بگیرند تا از نورانیت وجود پیغمبر زیر پرده های خاک هم بهره مند شوند.<br />
<br />
شدت علاقه رسول خدا به حضرت خدیجه(س)<br />
به تعبیر طاهره همیز، کارشناس امور مذهبی و مشاور خانواده؛ حضرت رسول اکرم صلی الله و علیه وآله علاقه ویژه ای به این بانو داشتند و پیوسته چهار بانو را از اهل بهشت شمارش می کردند که یکی از آن ها خدیجه کبری است.<br />
<br />
فخر روحانی این علاقه را این گونه بیان می کند؛ شدت علاقه پیامبر به حضرت خدیجه به گونه ای بود که اگر در روزی نام حضرت خدیجه به زبان نمی آمد تا آخر شب کسی حضرت را خندان نمی دید.<br />
زمانی که خدیجه سلام الله علیها بار سفر را بستند و از این دنیا چشم فروبستند، حضرت گریه کرده و فرمودند: "خدیجه و أین مثل خدیجه؛ صدقتنی حین کذَّبنی الناس و وازرتنی علی دین الله و أعانتنی علیه بمالها؛ انّ اللَّه عز و جلّ أمرنی أن أبشر خدیجه ببیتٍ الجنه من قصب الزمرد لاصخب فیه و لانصب: چه کسی می‌تواند مثل خدیجه باشد؟ آن زمان که همه مرا دروغگو می‌پنداشتند، خدیجه مرا تصدیق کرد و در دین خدا پشتیبانی کرد و در دین و پیشبرد آن با مالش مرا یاری کرد. خداوند بلندمرتبه به من امر فرموده که به خدیجه مژده دهم که در بهشت خانه‌ای از زمرد به او خواهد داد که در آن هیچ ناگواری و سختی نخواهد بود.(1)<br />
<br />
حتی بعد از وفات ایشان وقتی حضرت گوسفندی را قربانی می کردند، نیمی از گوشت قربانی را به بانوانی که از دوستان خدیجه بوده و در حیاتش با او در ارتباط بودند قرار می داد.<br />
<br />
بانویی که امین وحی می شود<br />
همیز در رابطه با جایگاه عرفانی حضرت خدیجه به نقل از ماجرایی ذیل آیه 8 سوره انشقاق پرداخته و می گوید: ذیل آیه 8 سوره انشقاق، نقلی از حضرت خدیجه سلام الله علیها دارد. با توجه به اینکه باید بدانیم که حضرت خدیجه سلام الله علیها در مکه هستند. روزی پیامبراکرم صلوات الله علیها از غار حرا بسیار آشفته به منزل می آیند و حضرت خدیجه به زیبایی از ایشان استقبال می کند و جویای نگرانی حضرت می شوند.<br />
<br />
حضرت جویای امیرالمؤمنین می شوند و حضرت خدیجه بیان می کنند که علی علیه السلام برای مأموریتی که از جانب شما دستور داده شده بود، چند روزی است که به سفر رفته اند.<br />
<br />
حضرت خدیجه کبری پس از طی 3 سال دوران سختی در شعب و آزادی مسلمانان، بیمار شدند و متاسفانه بعد از اینکه مسلمانان آزاد شدند، حضرت خدیجه چشم از جهان فرو بستند و همراهی ایشان برای پیامبر تا این زمان بیشتر نبود اما قطعا نام این بانو در تاریخ اسلام می درخشد.<br />
<br />
<br />
در این فرصت پیامبر اکرم راز بسیار بزرگی که بعد از رحلت رسول خدا در مدینه رخ می دهد را برای خدیجه می گویند.<br />
<br />
این ماجرا، گذشته از جایشگاه و شخصیت اجتماعی و اقتصادی عظیم حضرت خدیجه، بیانگر جایگاه عظیم عرفانی ایشان نیز هست که رسول خدا رازی را که در آینده تحقق پیدا می کند،با این بانو در میان می گذارند.<br />
<br />
حضرت در خصوص این راز بیان می کنند که علی علیه السلام کسی است که پس از مرگ من، مراسم من را اجرا می کند دوم اینکه: برای علی علیه السلام اتفاقی می افتد که 34 مرد جنگی بر خانه ی او هجوم می آورند و او کشته می شود قبل از اینکه او را به شهادت برسانند.(این اشاره دارد به جریان هجوم به خانه علی و حضرت زهرا سلام الله علیها) و بعد می فرمایند: در آخرت نیز پرچم من"لا اله الا الله" در دستان او است. (2)به عبارتی حضرت خدیجه امین وحی بوده اند.<br />
پی‌نوشت:<br />
1. کتاب کشف الغمه، جلد1، صفحه 360<br />
2. این مساله در کتاب فرات کوفی/تالیف ابراهیم کوفی ص 547-548 وجود دارد
    خدیجه؛ مشاور شایسته پیامبر(ص)/ بانوی نواندیشی که مرز خرافات را شکست
   • گالری تصاویر
   • خاطرات
    مگر می‌شود از در خانه چنین امام رئوفی ناامید بازگشت؛ وقتی هر بار که به زیارت می‌روی، آرزویت نه تحقق حوایج دنیوی و شفا یافتن خود یا دیگران، بلکه دست یابی به فیض عظیم شهادت باشد...<br />
شهید علیرضا افشار نادری<br />
مگر می شود از در خانه چنین امام رئوفی ناامید بازگشت؛ وقتی هر بار که به زیارت می روی، آرزویت نه تحقق حوایج دنیوی و شفا یافتن خود یا دیگران، بلکه دست یابی به فیض عظیم شهادت باشد ...، قطعا ثامن الحجج (ع) نیز حاجت می کند و چه چیزی بالاتر از این که توفیقی نصیبت شود که در جوار مضجع منور رضوی، برای همیشه به آرامش برسی!<br />
<br />
تنها 6 روز از آبان ماه سال 40 گذشته بود، خداوند به اسماعیل، فرزندی عنایت کرد که بعدها در زمره طلاب شهید قرار گرفت. شهید علیرضا افشار نادری، در فیروزکوه از توابع شهرستان دماوند متولد شد. وی تحت سرپرستی والدین مؤمن و متعهد خویش، دوران تحصیل ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت پشت سر گذاشت و سپس وارد دبیرستان شد.<br />
<br />
فعالیت در سال های پرتلاطم انقلاب<br />
علیرضا در زمان اوج گیری انقلاب، با شرکت در تظاهرات و توزیع اعلامیه‌های امام(ره) به فعالیت علیه رژیم منحوس پهلوی پرداخت و به همین منظور تحت تعقیب عمال رژیم قرار گرفت اما موفق به دستگیری او نشدند.<br />
<br />
علاقه ای که او را به حوزه کشاند!<br />
آن شهید والا مقام در سال 58 به خدمت نظام وظیفه رفت و این دوران را در پایتخت سپری کرد. وی به لحاظ علاقه وافر به علوم حوزوی، سال 59 وارد حوزه علمیه قائم(عجل الله تعالی فرجه) گردید و به مدت دو سال به تحصیل علوم و معارف دینی پرداخت.<br />
<br />
او البته ضمن تحصیل در حوزه با شروع دوران دفاع مقدس در مناطق جنگی حضور یافت و دچار مجروحیت شیمیایی شد و به لحاظ عوارض سموم شیمیایی، به ناچار از حوزه هجرت نمود.<br />
<br />
امام رضا(علیه السلام) آرزویش را برآورده کرد<br />
این طلبه شهید علاقه فراوانی به حضرت ثامن الائمه(علیه السلام) داشت و هر بار که به زیارت ایشان مشرف می‌شد، شهادت خویش را طلب می‌نمود. وی در این میان ، پس از هجرت از حوزه دست از تلاش برنداشت و در بخش امور تربیتی دبستان مقداد و دبیرستان شهید اصغری به فعالیت پرداخت.<br />
<br />
شهید افشار نادری که حقیقتا خدمت به اسلام و نظام اسلامی با روحش عجین شده بود، ضمن فعالیت در مدارس فوق، به تدریس قرآن و دروس دینی در مسجد علوی اهتمام ورزید.<br />
<br />
عارف پیشه ای گمنام<br />
او به راستی که آراسته به صفات عارفان بود ضمن مداومت به تلاوت قرآن و دعا و مناجات شبانه در مراسم سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت(ع) حضوری فعال داشت.<br />
<br />
بخشی از وصیت نامه:<br />
در بخشی از وصیت نامه این شهید عزیز می‌خوانیم:<br />
«اتکال به خدا نمائید که بدون توکل، انسان به مقصد نخواهد رسید. از اجتماع عبرت بگیریدکه اگر عبرت نگیرید، همان را جامعه نصیبتان خواهد نمود.»<br />
<br />
این طلبه خستگی ناپذیر و مجاهد، با وجود مسمومیت شیمیایی به دفعات عازم جبهه‌های نور علیه ظلمت شد تا سرانجام در آخرین حضور خود در جبهه در تاریخ 6/12/65 قبل از شروع عملیات کربلای 8 در منطقه شلمچه، بر اثر اصابت گلوله دعوت حق را لبیک گفت و پیکر مطهرش نیز در جوار بارگاه ملکوتی آقا و مولایش حضرت علی بن موسی الرضا(ع) آرام گرفت.<br />
    حاجتش را از امام رضا(علیه السلام) گرفت
   • ساعت و اوقات شرعی
    05 خرداد 1397
    اوقات شرعی به افق تهران
    اذان صبح:
    طلوع آفتاب:
    اذان ظهر:
    غروب خورشید:
    اذان مغرب:
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 6,790,322
  تعداد بازدید امروز : 8,365
  تعداد کاربران آنلاین : 2
  آخرین به روزرسانی : 1397/03/05
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.