• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • خدمات و فرآیندهای سازمانی
   •  
   • خدمات و فرآیندهای سازمانی
    صدور مجوز اعزام های برون مرزی رویدادهای ورزشی بین المللی

    صدور مجوز اعزام های برون مرزی رویدادهای ورزشی بین المللی

    شناسه : 17011340000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت برای تیم های اعزامی فدراسیون ها به مسابقات برون مرزی و اردوهای تدارکاتی خارج از کشور مجوز اعزام صادر می گردد.
    صدور مجوز پوشش رسانه ای و تصویری ورزشی

    صدور مجوز پوشش رسانه ای و تصویری ورزشی

    شناسه : 17011342000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت برای اصحاب رسانه جهت حضور در مسابقات ورزشی کارت خبرنگاری صادر می گردد. این کارت تا یک سال برای فرد متقاضی و مادامی که در رسانه صادرکننده معرفی نامه شاغل است معتبر می باشد. متقاضیان استانی جهت دریافت کارت باید به اداره ورزش و جوانان استان خود مراجعه کنند
    صدور اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان

    صدور اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان

    شناسه : 17061335000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    صدور اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان که سازمان های مردم نهاد جوانان به سازمان هایی گفته می شود که برای انجام فعالیت و ارائه خدمات داوطلبانه در عرصه های تربیتی جوانان با مشارکت جوانان و بر اساس مدیریت جوانان با استناد به موضوع ماده صد و دوازده قانون برنامه چهارم توصعه اقتصادی، اجتماعی و ...
    صدور مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده

    صدور مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و تحکیم خانواده

    شناسه : 19041343000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت با توجه به ضوابط مندرج در آیین نامه برای متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط، مجوز تاسیس مرکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده صادر می گردد. مدت زمان اعتبار مجوزها 2 سال می باشد.
    صدور تاییدیه ورزشکار قهرمانی جهت دریافت تسهیلات دانشگاهی

    صدور تاییدیه ورزشکار قهرمانی جهت دریافت تسهیلات دانشگاهی

    شناسه : 17011338000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت برای قهرمانان، اقداماتی جهت استفاده از سهمیه ورود به دانشگاه آزاد و سراسری و استفاده از تخفیف شهریه دانشگاه آزاد انجام می شود.
    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها

    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    متقاضیانی که موافقت اصولی با زمین یا بدون زمین داشته باشند برای بهره برداری از باشگاه احداث شده نیاز به صدور پروانه بهره برداری دارند. اعتبار این مجوز 2 سال می باشد.
    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها-صدور موافقت اصولی احداث با زمین

    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها-صدور موافقت اصولی احداث با زمین

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت طبق مقررات برای متقاضیانی که دارای سند مالکیت زمین نیستند موافقت اصولی فاقد زمین صادر می گردد. دوره اعتبار این مجوز 1 سال می باشد.
    تمدید مجوز بهره برداری از (تاسیس) باشگاه های ورزشی

    تمدید مجوز بهره برداری از (تاسیس) باشگاه های ورزشی

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت با پایان یافتن زمان مجوز افراد دارای مجوز بهره برداری از باشگاه ورزشی تمدید مجوز انجام می شود.
    حمایت از و نظارت بر فدراسیونها، هیئت ها و مراکز تابعه ورزشی

    حمایت از و نظارت بر فدراسیونها، هیئت ها و مراکز تابعه ورزشی

    شناسه : 17011336000نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)
    در این خدمت از طریق موارد زیر بر نحوه فعالیتهای فدراسیونها و کلیه مراکز تابعه ورزشی نظارت می گردد. این امور عبارتند از: 1- رسیدگی به تخلفات و شکایات مطروحه از فدراسیونها که توسط دفتر ارزیابی عملکرد وزارت مورد بررسی واقع شده و جهت پاسخگویی به فدراسیونها ارجاع داده میشود. 2-ارزیابی عملکرد فدراسیونها ...
    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها- موافقت اصولی احداث بدون زمین

    صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها- موافقت اصولی احداث بدون زمین

    شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت طبق مقررات برای متقاضیانی که دارای سند مالکیت زمین نیستند موافقت اصولی فاقد زمین صادر می گردد. دوره اعتبار این مجوز 1 سال می باشد.
    برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء ورزشی

    برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء ورزشی

    شناسه : 17011334000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    فدراسیون های ورزشی طبق درخواست هیئت ها و ادارات کل متناسب با رشته های خود مربی معرفی نموده و هیئت های ورزشی با نظارت ادارات کل استانی دوره های مربیگری و داوری، ارتقاء و... را برگزار می نمایند. متقاضیان واجد شرایط می توانند با شرکت در این دوره ها گواهینامه های تخصصی دریافت کنند.
    تایید و نظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی فدراسیون ها

    تایید و نظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی فدراسیون ها

    شناسه : 17011337000نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)
    در راستای نظارت بر عملکرد مالی فدراسیونها و دریافت بودجه های حمایتی، فدراسیون های ورزشی موظفند تقویم ورزشی سالانه خود را در پایان هر سال به معاونت ورزش قهرمانی و همگانی ارسال نموده و طی جلسات کارشناسی به تایید معاونت مورد نظر (بسته به نوع فدراسیون) برسانند. پس از تایید تقویم ورزشی موظفند مطابق با ...
    صدور مجوز فعالیت رشته ها و سبکهای جدید ورزشی

    صدور مجوز فعالیت رشته ها و سبکهای جدید ورزشی

    شناسه : 17011344000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    نحوه صدور مجوز ثبت رشته جدید: ابتدا از فدراسیون مربوطه استعلام گرفته و پس از موافقت آن فدراسیون و اعلام نظر کارشناسی حوزه معاونت ورزش قهرمانیدر صورت احراز شرایط لازم با ثبت آن موافقت صورت خواهد پذیرفت در غیر اینصورت درخواست منتفی میشود.یک رشته جدید می تواند با احراز شرایط ابتدا دارای کمیته، سپس ...
    احداث، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

    احداث، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

    شناسه : 17011347000نوع خدمت: خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)
    در این خدمت کلیه امور اجرایی مربوط به احداث، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اعم از ورزشگاه ها و استادیوم ها که متعلق به دولت هستند صورت می پذیرد و پس از پایان عملیات اجرایی جهت بهره برداری به استان و یا مجموعه مربوطه تحویل می گردد
    استعدادیابی ورزشکاران

    استعدادیابی ورزشکاران

    شناسه : 17011346000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در هر استان پایگاه های قهرمانی زیر نظر اداره کل ورزش و جوانان راه اندازی می شوند و در آنها با همکاری متخصصان ورزشی استعدادیابی ورزشکاران در سطح استان انجام می گیرد. استعدادیابی از طریق انجام تست های مختلف انجام می پذیرد
    صدور کارت بیمه ورزشکاران

    صدور کارت بیمه ورزشکاران

    شناسه : 19011341000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    باشگاه های ورزشی مکلفند با ارائه لیست ورزشکاران خود برای آنها درخواست صدور کارت بیمه ورزشی نمایند. این بیمه توسط فدراسیون پزشکی ورزشی انجام میگیرد و در استانها افراد با مراجعه به هیئت های پرشکی ورزشی از این خدمت بهره مند می گردند
    ثبت هویت در پایگاه ملی سرمایه انسانی ورزش کشور (مبین)

    ثبت هویت در پایگاه ملی سرمایه انسانی ورزش کشور (مبین)

    نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    پیرو تشکیل پایگاه سرمایه انسانی ورزش کشور که به منظور ساماندهی آمار و اطلاعات مربیان، داوران، ورزشکاران، پیشکسوتان و سایر نقوش ورزشی توسط وزارت ورزش و جوانان ایجاد شده است، نقوش ذکر شده با مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب در سراسر کشور و ارائه مدارک لازم می توانند اقدام به ثبت هویت خود در این پایگاه ...
    صدور ماموریت و مرخصی ورزشی

    صدور ماموریت و مرخصی ورزشی

    نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    درخواست صدور ماموریت یا مرخصی برای ورزشکار در زمان برگزاری مسابقات به محل کار یا تحصیل ورزشکار
    مدیریت و نظارت بر پایگاه های اوقات فراغت

    مدیریت و نظارت بر پایگاه های اوقات فراغت

    شناسه : 17011345000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
    در این خدمت مشارکتهای عمومی مردم از طریق فراخوان در زمینه ورزش جذب میشود .سپس پایگاه های اوقات فراغت توسط سازمانهای مرتبط تشکیل می گردد و برنامه های خود را اعلام می نمایند. در نهایت بر اساس برنامه های ثبت شده پایگاه ها، مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرند و پایگاه های برتر شناسایی می گردند. این خدمت ...
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 6,152,100
  تعداد بازدید امروز : 2,140
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1397/01/03
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.