• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • تازه ها و رویدادها
   • گالری تصاویر
   • مناقصات و مزایدات
    • سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان

     اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان در نظر دارد تا نسبت به تجدید مناقصه پروژه پروژه ساماندهی استادیوم 22 گولان سنندج و احداث پیست تارتان تندرستی مجموعه ورزشی22 گلان و واگذاری به پیمانکار واجدشرایط مطابق قانون برگزاری مناقصات وعقد قرارداد برمبنای فهارس بها سال1397 اقدام نماید.لذا ازکلیه شرکتهایی که دارای حداقل رتبه 5وبالاتردر زمینه ابنیه درسامانه ساجات وظرفیت آزاد کاری دعوت میشود از تاریخ 26/10/97 تا تاریخ 6/11/97نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند. 1-موضوع مناقصه: پروژه ساماندهی استادیوم 22 گولان سنندج و احداث پیست تارتان تندرستی 2- نام ونشانی کارفرما : گروه نظارت فنی براماکن ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان واقع در خیابان پاسداران مجموعه ورزشی استقلال 3-محل اجرای پروژه:مجموعه ورزشی 22گلان سنندج

    • سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان

     اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان در نظر دارد تا نسبت به تجدیدبرگزاری فرایند برگزاری مناقصه پروژه اجرای چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی شهرستان بانه و واگذاری به پیمانکار واجدشرایط مطابق قانون برگزاری مناقصات وعقد قرارداد برمبنای فهارس بها سال1397 اقدام نماید.لذا ازکلیه شرکتهایی که دارای حداقل رتبه 5وبالاتردر زمینه ابنیه یاراه وباند درسامانه ساجات وظرفیت آزاد کاری دعوت میشود از تاریخ18/10/97 تا 27/10/97 نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

    • سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان

     اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان در نظر دارد تا نسبت به تجدید فرایند برگزاری مناقصه پروژه محوطه سازی مجموعه ورزشی شهید صفری شهرستان بانه و واگذاری به پیمانکار واجدشرایط مطابق قانون برگزاری مناقصات وعقد قرارداد برمبنای فهارس بها سال1397 اقدام نماید.لذا ازکلیه شرکتهایی که دارای حداقل رتبه 5وبالاتردر زمینه ابنیه درسامانه ساجات وظرفیت آزاد کاری دعوت میشود از تاریخ17/10/97 تا 23/10/97 نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

    • سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان

     اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان در نظر دارد تا نسبت به تجدید مناقصه پروژه پروژه تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه دهستان وینسار شهرستان قروه و واگذاری به پیمانکار واجدشرایط مطابق قانون برگزاری مناقصات وعقد قرارداد برمبنای فهارس بها سال1397 اقدام نماید.لذا ازکلیه شرکتهایی که دارای حداقل رتبه 5وبالاتردر زمینه ابنیه درسامانه ساجات وظرفیت آزاد کاری دعوت میشود از تاریخ 15/10/97 تا تاریخ 20/10/97نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

   • فایلها
   • سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن ورزشی
    درخواست ملاقات
    ارسال پیام
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 10,643,510
  تعداد بازدید امروز : 8,107
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1397/12/29
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.