• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • تازه ها و رویدادها
   • گالری تصاویر

    فهرست کامل

   • مناقصات و مزایدات
    • سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر

     ردیف شرح پروژه نوع طرح شماره فراخوان (شماره ثبت در سامانه) حداقل رتبه مبلغ برآورد(ریال) (فهرست بها 1398) مبلغ تضمین (ریال) شرح عملیات 01/98 زیرسازی و اجرای چمن مصنوعی زمین شماره 1 دیر(تجدید مناقصه) غیرعمرانی ۲۰۹۸۰۰۴۰۶۹۰۰۰۰۰۱ 5 ابنیه 25603467873 1281000000 تهیه و پخش و تسطیح و کوبیدن بیس جهت شیب بندی بستر چمن مصنوعی و اجرای کامل چمن مصنوعی شامل تهیه و نصب مطابق با مشخصات فنی به مساحت 8424 متر مربع 02/98 احداث زمین چمن مصنوعی بهارستان جم عمرانی - استانی ۲۰۹۸۰۰۴۰۶۹۰۰۰۰۰2 5 ابنیه 21169912975 1059000000 خرید و نصب چمن مصنوعی مطابق مشخصات فنی به مساحت 7665 مترمربع 03/98 زیرسازی و اجرای چمن مصنوعی بنک (کنگان)(تجدید مناقصه) عمرانی - استانی ۲۰۹۸۰۰۴۰۶۹۰۰۰۰۰3 5 ابنیه 23792780400 1190000000 تهیه و پخش و تسطیح و کوبیدن بیس به ارتفاع 20 سانتیمتر جهت شیب بندی بستر چمن مصنوعی و اجرای کامل چمن مصنوعی شامل تهیه و نصب مطابق با مشخصات فنی به مساحت 8208 متر مربع

    • سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان

     اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان در نظر دارد تا نسبت به تجدید مناقصه پروژه پروژه ساماندهی استادیوم 22 گولان سنندج و احداث پیست تارتان تندرستی مجموعه ورزشی22 گلان و واگذاری به پیمانکار واجدشرایط مطابق قانون برگزاری مناقصات وعقد قرارداد برمبنای فهارس بها سال1397 اقدام نماید.لذا ازکلیه شرکتهایی که دارای حداقل رتبه 5وبالاتردر زمینه ابنیه درسامانه ساجات وظرفیت آزاد کاری دعوت میشود از تاریخ 26/10/97 تا تاریخ 6/11/97نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند. 1-موضوع مناقصه: پروژه ساماندهی استادیوم 22 گولان سنندج و احداث پیست تارتان تندرستی 2- نام ونشانی کارفرما : گروه نظارت فنی براماکن ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان واقع در خیابان پاسداران مجموعه ورزشی استقلال 3-محل اجرای پروژه:مجموعه ورزشی 22گلان سنندج

    • سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان

     اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان در نظر دارد تا نسبت به تجدیدبرگزاری فرایند برگزاری مناقصه پروژه اجرای چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی شهرستان بانه و واگذاری به پیمانکار واجدشرایط مطابق قانون برگزاری مناقصات وعقد قرارداد برمبنای فهارس بها سال1397 اقدام نماید.لذا ازکلیه شرکتهایی که دارای حداقل رتبه 5وبالاتردر زمینه ابنیه یاراه وباند درسامانه ساجات وظرفیت آزاد کاری دعوت میشود از تاریخ18/10/97 تا 27/10/97 نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

    • سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان

     اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان در نظر دارد تا نسبت به تجدید فرایند برگزاری مناقصه پروژه محوطه سازی مجموعه ورزشی شهید صفری شهرستان بانه و واگذاری به پیمانکار واجدشرایط مطابق قانون برگزاری مناقصات وعقد قرارداد برمبنای فهارس بها سال1397 اقدام نماید.لذا ازکلیه شرکتهایی که دارای حداقل رتبه 5وبالاتردر زمینه ابنیه درسامانه ساجات وظرفیت آزاد کاری دعوت میشود از تاریخ17/10/97 تا 23/10/97 نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

    • سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان

     اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان در نظر دارد تا نسبت به تجدید مناقصه پروژه پروژه تکمیل سالن ورزشی سقف کوتاه دهستان وینسار شهرستان قروه و واگذاری به پیمانکار واجدشرایط مطابق قانون برگزاری مناقصات وعقد قرارداد برمبنای فهارس بها سال1397 اقدام نماید.لذا ازکلیه شرکتهایی که دارای حداقل رتبه 5وبالاتردر زمینه ابنیه درسامانه ساجات وظرفیت آزاد کاری دعوت میشود از تاریخ 15/10/97 تا تاریخ 20/10/97نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نمایند.

   • سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن ورزشی
    درخواست ملاقات
    ارسال پیام
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,124,329
  تعداد بازدید امروز : 1,814
  تعداد کاربران آنلاین : 1
  آخرین به روزرسانی : 1398/08/30
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.