• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کرمانوضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر

    آگهی شرکت در مناقصه عمومی و (یک مرحله ای) با ارزیابی ساده (نوبت ......) اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر اجرای طرح های ذیل طبق بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع به شماره 96/1299188 مورخ 1396/05/04 سازمان برنامه و بودجه واگذارمی گردد. ردیف شرح پروژه نوع طرح شماره فراخوان (شماره ثبت در سامانه) حداقل رتبه مبلغ برآورد (فهرست بها 1397) مبلغ تضمین شرح عملیات 97/18 احداث چمن مصنوعی شهر بنک (کنگان) عمرانی-استانی 200974069000018 5 ابنیه 13,640,656,825 683,000,000 پخش ، آبپاشی ، کوبیدن لایه زیرچمن مصنوعی(یک لایه بیس به ارتفاع 20 سانتیمتر) و تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع تک رشته ای (منوفیلامنت) و گرانول لاستیک و سایر مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به متراژ 8030 مترمربع 97/19 احداث چمن مصنوعی شهر پرک(کنگان) عمرانی-استانی 200974069000019 5 ابنیه 13,640,656,825 683,000,000 پخش ، آبپاشی ، کوبیدن لایه زیرچمن مصنوعی(یک لایه بیس به ارتفاع 20 سانتیمتر) و تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع تک رشته ای (منوفیلامنت) و گرانول لاستیک و سایر مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به متراژ 8030 مترمربع

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کردستان

    اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان در نظر دارد در راستای اجرای ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و دستورالعمل شماره 1342590 مورخ 25/05/96 ماده مذکور ، پروژه ذیل را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیر دولتی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود در صورت علاقه مندی به سرمایه گذاری در پروژه با مراجعه به سایت اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان به آدرس (http://kurdestan.msy.gov.ir) بخش آگهی ها : مناقصات و مزایده ها نسبت به تهیه اسناد فراخوان اقدام و در مهلت مقرر شرکت نمایند. ردیف نام پروژه نوع پروژه میزان سرمایه گذاری (میلیون ریال) مدل قراراداد واگذاری سنوات عقد قرارداد نشانی پروژه 1 بازسازی و بهسازی مجموعه ورزشی حجاب سنندج بازسازی و بهسازی 42140 BOT (تکمیل ساخت، بهره برداری و انتقال به سرمایه پذیر) 17 کردستان- سنندج –بلوار 28 دی –مجموعه ورزشی حجاب

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر

    ردیف شرح پروژه نوع طرح شماره فراخوان (شماره ثبت در سامانه) حداقل رتبه مبلغ برآورد (فهرست بها 1397) مبلغ تضمین شرح عملیات 97.14 احداث سکوی تماشاچی استادیوم بنه گز عمرانی - استانی 200974069000014 5 ابنیه 6,469,313,699 324,000,000 احداث ابنیه سکوی تماشاچیان و فضاهای اداری زیر سکوی استادیوم فوتبال بنه گز به همراه تأسیسات برقی و مکانیکی مربوطه مطابق با نقشه های فنی و اجرایی 97.15 زیرسازی پیست تارتان و احداث چمن مصنوعی زمین شماره 2 گناوه عمرانی - استانی 200974069000015 5 ابنیه 20,238,893,279 1,012,000,000 زیر سازی پیست تارتان شامل آماده سازی بستر به همراه با اجرای بتن مسلح مطابق با نقشه و مشخصات **** احداث چمن مصنوعی شامل پخش ، آبپاشی ، کوبیدن لایه زیر چمن مصنوعی و تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال و ناحیه D پشت دروازه از نوع تک رشته ای (منوفیلامنت) و گرانول لاستیک و سایر مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 97.16 احداث سالن ورزشی سهمو جنوبی عسلویه (تجدید مناقصه) غیرعمرانی - نفتی 200974069000016 5 ابنیه 22.641.033.221 1.150.000.000 احداث سالن ورزشی به مساحت 1182/32 متر مربع ،اداری 210/15 متر مربع به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و اجرای شبکه برقرسانی به طول 200 متر شبکه فشار متوسط با ترانس 315 کیلو ولت آمپر 97.17 احداث سکو تماشاگران ورزشگاه شماره 2 خورموج (تجدید مناقصه) عمرانی - استانی 200974069000017 5 ابنیه 11,348,133,510 580,000,000 احداث سکو تماشاچی دارای رختکن و ساختمان اداری به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

    مناقصه عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان برای احداث خانه جوان جیرفت، احداث سالن گنبکی ریگان ، تکمیل سالن خاتون آباد، سالن ورزشی باغابر بردسیر، سکوی تماشاچیان فوتبال ارزوئیه ، تکمیل سالن ورزشی فردوسیه آزادگان رفسنجان،

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

    احداث ساختمان جانبی و تکمیل سالن ورزشی شهرک شهید باهنر کرمان احداث ساختمان جانبی و تکمیل سالن ورزشی یزدانشهر زرند کرمان

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
    سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

    اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی خاتون آباد به شماره 113 ، اجرای سکوی تماشاچیان زمین فوتبال ریگان به شماره 114، خرید و نصب چمن مصنوعی جهت شهرستانهای منوجان ، رفسنجان و کهنوج به شماره 115 ، تکمیل سالن ورزشی شریف آباد رفسنجان به شماره 116 و تکمیل زورخانه راور به شماره 117 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 13/2/97 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9:00 روزپنج شنبه تاریخ 13/2/97 الی ساعت 19:00 شنبه تاریخ 15/2/97 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت19:00 روز سه شنبه تاریخ 25/2/97 زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00 روز چهار شنبه تاریخ 26/2/97 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

    وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 8,955,975
  تعداد بازدید امروز : 3,700
  تعداد کاربران آنلاین : 16
  آخرین به روزرسانی : 1397/08/28
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.