• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

    فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی گنبکی ریگان به شماره 122 ، تکمیل سالن ورزشی خاتون آباد به شماره 130 ، خرید و نصب تعدادی زمین چمن مصنوعی کوچک جهت مناطقی از شهرستانهای نرماشیر ، بم ، ریگان و فهرج ، جیرفت ، فاریاب ، کهنوج ، منوجان و قلعه گنج به شماره 167 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 01/04/98 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 07:30 روز شنبه تاریخ 01/04/98 الی ساعت 14:00 یک شنبه تاریخ 02/04/98 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز چهار شنبه تاریخ 12/04/98 زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00 روز پنج شنبه تاریخ 13/04/98 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

    فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
    فایل های مرتبط:

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,465,060
  تعداد بازدید امروز : 8,952
  تعداد کاربران آنلاین : 2
  آخرین به روزرسانی : 1398/09/24
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.