• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی ایوانکی

    اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده ) احداث زمین چمن مصنوعی ایوانکی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ 24/3/1398 می باشد.

    فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن مصنوعی ایوانکی
    نحوه ضمانت:

    مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 8:00 صبح روز جمعه تاریخ 24/3/1398 لغایت :8:00 صبح روز دوشنبه مورخ 27/3/1398
    مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 8:00 روز دوشنبه مورخ10/4/1398
    زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخ10/4/1398

    شرایط شرکت کنندگان:

    توضیحات :
    1. رشته و رتبه پیمانکاری : حداقل پایه 5 رشته ابنیه
    2. آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادات و اسناد مناقصه و ارزیابی به شرح مندرج در اسناد مناقصه .
    3. درج آگهی جهت اطلاع بوده و هیچ گونه تعهدی را برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند .
    4. این آگهی در سایت پایگاه ملی مناقصات به نشانیhttp://iets.mporg.ir و سایت وزارت ورزش و جوانان به نشانی https://www.msy.gov.ir قابل رویت می باشد .
    5. سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .

    شرایط دریافت اسناد:

    اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس: سمنان ، میدان نگارستان، بلوار نگارستان غربی، اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ، کد پستی:3519793635 و تلفن : 9- 33468024 داخلی فاکس : 33468095
    اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737- 021 و85193768

    فایل های مرتبط:

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,378,742
  تعداد بازدید امروز : 15,095
  تعداد کاربران آنلاین : 3
  آخرین به روزرسانی : 1398/09/19
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.