• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • مناقصه و تجدید مناقصه (یک مرحله ای) با ارزیابی ساده 3 پروژه

    ردیف شرح پروژه نوع طرح شماره فراخوان (شماره ثبت در سامانه) حداقل رتبه مبلغ برآورد(ریال) (فهرست بها 1398) مبلغ تضمین (ریال) شرح عملیات 01/98 زیرسازی و اجرای چمن مصنوعی زمین شماره 1 دیر(تجدید مناقصه) غیرعمرانی ۲۰۹۸۰۰۴۰۶۹۰۰۰۰۰۱ 5 ابنیه 25603467873 1281000000 تهیه و پخش و تسطیح و کوبیدن بیس جهت شیب بندی بستر چمن مصنوعی و اجرای کامل چمن مصنوعی شامل تهیه و نصب مطابق با مشخصات فنی به مساحت 8424 متر مربع 02/98 احداث زمین چمن مصنوعی بهارستان جم عمرانی - استانی ۲۰۹۸۰۰۴۰۶۹۰۰۰۰۰2 5 ابنیه 21169912975 1059000000 خرید و نصب چمن مصنوعی مطابق مشخصات فنی به مساحت 7665 مترمربع 03/98 زیرسازی و اجرای چمن مصنوعی بنک (کنگان)(تجدید مناقصه) عمرانی - استانی ۲۰۹۸۰۰۴۰۶۹۰۰۰۰۰3 5 ابنیه 23792780400 1190000000 تهیه و پخش و تسطیح و کوبیدن بیس به ارتفاع 20 سانتیمتر جهت شیب بندی بستر چمن مصنوعی و اجرای کامل چمن مصنوعی شامل تهیه و نصب مطابق با مشخصات فنی به مساحت 8208 متر مربع

    مناقصه و تجدید مناقصه (یک مرحله ای) با ارزیابی ساده 3 پروژه
    نحوه ضمانت:

    1. فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 2170091055000 بانک ملی بنام درآمد (بصورت الکترونیکی)
    2. ضمانتنامه شرکت در مناقصه بصورت بانکی به نفع کارفرما یا واریز وجه نقد به حساب شماره2170551052000 بانک ملی(سیبا) بنام تمرکز وجه سپرده عمرانی اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر می باشد.
    3. هزینه درج آگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه میباشد .
    4. تمامی مناقصات در سامانه ستاد ثبت شده و تمام مراحل فروش ، تحویل و بازگشایی اسناد به صورت تمام الکترونیکی انجام خواهد شد .
    5. شروع توزیع اسناد : ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ 20/01/1398
    6. پایان توزیع اسناد : ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 22/01/1398
    7. آغاز مهلت تحویل پیشنهادها : از ساعت 8:00 روز جمعه 23/01/1398
    8. آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : ساعت 9:00 روز دوشنبه مورخ 02/02/1398
    9. زمان بازگشایی پیشنهادها : ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 02/02/1398
    10. مکان بازگشایی پاکات : بوشهر- خیابان ولیعصر - جنب استادیوم شهید بهشتی - اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر

    فایل های مرتبط:

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,465,060
  تعداد بازدید امروز : 8,952
  تعداد کاربران آنلاین : 2
  آخرین به روزرسانی : 1398/09/24
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.