• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی قوژد کاشمر

    وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آدرس مناقصه گزار: بلوار فردوسی نبش سالن بهشتی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به کد پستی 9197613115 شماره تماس 5 – 05137640341 دورنگار 03137681047 موضوع مناقصه تکمیل سالن ورزشی قوژد کاشمر طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی قوژد کاشمر
    نحوه ضمانت:

    1. مبلغ تضمین : 475 میلیون ریال
    2. نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بایستی در قالب ضمانت نامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به شماره حساب 2170551799005 به نام تمرکز وجوه سپرده تربیت بدنی

    شرایط شرکت کنندگان:

    الف) ارایه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه 5 ابنیه و موارد قید شده در اسناد.
    ب)ارایه سوابق اجرایی در 5 سال گذشته و همراه داشتن حسن سابقه از کارفرمایان قبلی
    سایت اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی
    www. saynarazavi .ir
    پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
    http://iets.mporg.ir

    شرایط دریافت اسناد:

    1. محل، زمان ، مهلت دریافت اسناد: متقاضیان میتوانند از تاریخ 22/12/97 لغایت 7/01/98 با مراجعه به سامانه ستاد ایران اقدام به دریافت اسناد نمایند.
    2. تسلیم پیشنهادها: پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد های خود را تا ساعت 12:00 مورخ 17/1/98 به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان تسلیم نموده و اخذ رسید فرمایند.
    3. گشایش پیشنهادات: پیشنهادات ارایه شده در روز یکشنبه مورخ 18/1/98 ساعت 10صبح در محل اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گشوده خواهد یافت.
    4. سایر شرایط:

    فایل های مرتبط:

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,360,123
  تعداد بازدید امروز : 12,259
  تعداد کاربران آنلاین : 21
  آخرین به روزرسانی : 1398/09/18
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.