• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

    اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای کفپوش سالن شماره (1) امام علی (ع) سیرجان به شماره 146 ، تهیه و اجرای کفپوش سالن ورزشی ده پیش سفلی جیرفت به شماره 159 ، خرید و نصب 5 عدد چمن مصنوعی کوچک جهت شهرستانهای رابر ، سیرجان ، کرمان ، زرند و ارزوئیه به شماره 163 ، خرید خدمات مشاور جهت پروژه های عمرانی سطح استان به شماره 164را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 20/12/97 می باشد.

    فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
    شرایط دریافت اسناد:

    مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 07:30 روز دوشنبه تاریخ 20/12/97 الی ساعت 14:00 چهار شنبه تاریخ 22/12/97
    مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13:30 روز پنج شنبه تاریخ 8/01/98
    زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 17/1/98
    اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021
    دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 12,972,414
  تعداد بازدید امروز : 3,407
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/06/01
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.