• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • آگهی شرکت در مناقصه تجدید مناقصه -احداث سکوی تماشاگران بندر عامری شهرستان تنگستان

    آگهی شرکت در مناقصه تجدید مناقصه (یک مرحله ای) با ارزیابی ساده (نوبت ......) اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر اجرای طرح های ذیل طبق بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع به شماره 96/1299188 مورخ 1396/05/04 سازمان برنامه و بودجه واگذارمی گردد. ردیف شرح پروژه نوع طرح شماره فراخوان (شماره ثبت در سامانه) حداقل رتبه مبلغ برآورد(ریال) (فهرست بها 1397) مبلغ تضمین (ریال) شرح عملیات 97/43 احداث سکوی تماشاگران بندر عامری شهرستان تنگستان(تجدید مناقصه) غیرعمرانی- نفتی 200974069000043 5 ابنیه 6,659,414,841 333,000,000 احداث ابنیه سکوی تماشاچیان و فضاهای اداری زیر سکوی استادیوم فوتبال تماشاگران بندر عامری به همراه تأسیسات برقی و مکانیکی مربوطه مطابق با نقشه های فنی و اجرایی مدارک لازم جهت دریافت اسناد : 1- فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 2170091055000 بانک ملی بنام درآمد (بصورت الکترونیکی) * ضمانتنامه شرکت در مناقصه بصورت بانکی به نفع کارفرما یا واریز وجه نقد به حساب شماره2170551052000 بانک ملی(سیبا) بنام تمرکز وجه سپرده عمرانی اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر می باشد. تمرکز وجه سپرده عمرانی اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر می باشد. * هزینه درج آگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه میباشد . *تمامی مناقصات در سامانه ستاد ثبت شده و تمام مراحل فروش ، تحویل و بازگشایی اسناد به صورت تمام الکترونیکی انجام خواهد شد . شروع توزیع اسناد : ساعت 8:00 روز پنج شنبه مورخ 97/11/04 پایان توزیع اسناد : ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 97/11/06 آغاز مهلت تحویل پیشنهادها : از ساعت 8:00 روز یکشنبه 97/11/07 آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : ساعت 9:00 روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 زمان بازگشایی پیشنهادها : ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 مکان بازگشایی پاکات : بوشهر- خیابان ولیعصر - جنب استادیوم شهید بهشتی - اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر

    آگهی شرکت در مناقصه تجدید مناقصه -احداث سکوی تماشاگران بندر عامری شهرستان تنگستان
    فایل های مرتبط:

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 13,698,286
  تعداد بازدید امروز : 14,476
  تعداد کاربران آنلاین : 1
  آخرین به روزرسانی : 1398/07/23
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.