• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه-طراحی واجرای سازه فضا کار، زیرسازی و پوشش سقف سالن پیست اسکیت شهرستان اردبیل

    فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه بابت طراحی واجرای سازه فضا کار، زیرسازی و پوشش سقف سالن پیست اسکیت شهرستان اردبیل بصورت سیستم زیپ پانل به شماره 200970152000041 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای صلاحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه ستاد ایران 30/09/1397 می باشد. ردیف موضوع فراخوان ارزیابی کیفی شهرستان محل اجرا مدت اجرا رشته وگروه پیمانکاران 1 طراحی واجرای سازه فضا کار، زیرسازی و پوشش سقف سالن پیست اسکیت بصورت سیستم زیپ پانل اردبیل 12 ماه کلیه شرکت های دارای صلاحیت طرح و ساخت و مرتبط با موضوع و مبلغ برآورد اولیه فراخوان نام و نشانی مناقصه گزار : اردبیل ـ میدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل

    فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه-طراحی واجرای سازه فضا کار، زیرسازی و پوشش سقف سالن پیست اسکیت شهرستان اردبیل
    نحوه ضمانت:

    هزینه خرید اسناد استعلام ارزیابی کیفی : ۰00,۵۰۰ ریال - شماره حساب 2170550806003بنام اداره کل- بانک ملی ایران

    شرایط شرکت کنندگان:

    لذا از تمامی شرکت های دارای صلاحیت در رشته طرح و ساخت و مرتبط با موضوع فراخوان دعوت بعمل می آید تا آمادگی خود را با تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران) به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir قسمت مناقصات اعلام نمایند

    شرایط دریافت اسناد:

    1. محل تحویل پاسخ استعلام: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - قسمت مناقصات
    2. مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 18 روز دو شنبه مورخه 08/11/1397
    3. مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی : تا ساعت 18 روز سه شنبه مورخه 23/11/1397
    4. هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
    5. درج این آگهی هیچ گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی کند.
    6. بررسی اسناد ارزیابی کیفی بر عهده مهندسین مشاور نقش ماندگار بوده و کارفرما تائید کننده نهایی می باشد.
    7. دستگاه نظارت : مهندسین مشاور نقش ماندگار
    8. سایر شرایط و جزئیات در اسناد ارزیابی و گزارش شناخت درج شده است.
    9. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : اردبیل ـ میدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل 04533234038 داخلی 106 واحد امور پیمان

    فایل های مرتبط:

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 12,972,123
  تعداد بازدید امروز : 3,116
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/06/01
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.