• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای-اداره کل ورزش وجوانان کرمان

    اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی احداث سالن سنگ نوردی کرمان به شماره 152 ، احداث سکو تماشاچیان استادیوم امام علی سیرجان به شماره 153 ، احداث ساختمان جنبی و تکمیل سالن ورزشی نظام شهر نرماشیر به شماره 154 ، احداث ساختمان جنبی و تکمیل سالن ورزشی اودرج رفسنجان به شماره 155 ، تکمیل ساختمان جنبی و سالن ورزشی رکن آباد رفسنجان به شماره 156 ، اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی سالن ورزشی همت آباد آگاه رفسنجان به شماره 157 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 29/9/97 می باشد.

    فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای-اداره کل ورزش وجوانان کرمان
    نحوه ضمانت:

    مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 07:30 روز پنج شنبه تاریخ 29/9/97 الی ساعت 14:00 شنبه تاریخ 1/10/97
    مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت14:00 روز سه شنبه تاریخ 11/10/97
    زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00 روز چهار شنبه تاریخ 12/10/97
    اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021
    دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

    فایل های مرتبط:

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 12,060,522
  تعداد بازدید امروز : 16,779
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/04/03
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.