• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • آگهی شرکت در مناقصه و تجدید مناقصه عمومی و (یک مرحله ای) با ارزیابی ساده (نوبت ......) اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر اجرای طرح های ذیل طبق بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع به شماره 96/1299188 مورخ 1396/05/04 سازمان برنامه و بود

    ردیف شرح پروژه نوع طرح شماره فراخوان (شماره ثبت در سامانه) حداقل رتبه مبلغ برآورد (فهرست بها 1397) مبلغ تضمین شرح عملیات 97.14 احداث سکوی تماشاچی استادیوم بنه گز عمرانی - استانی 200974069000014 5 ابنیه 6,469,313,699 324,000,000 احداث ابنیه سکوی تماشاچیان و فضاهای اداری زیر سکوی استادیوم فوتبال بنه گز به همراه تأسیسات برقی و مکانیکی مربوطه مطابق با نقشه های فنی و اجرایی 97.15 زیرسازی پیست تارتان و احداث چمن مصنوعی زمین شماره 2 گناوه عمرانی - استانی 200974069000015 5 ابنیه 20,238,893,279 1,012,000,000 زیر سازی پیست تارتان شامل آماده سازی بستر به همراه با اجرای بتن مسلح مطابق با نقشه و مشخصات **** احداث چمن مصنوعی شامل پخش ، آبپاشی ، کوبیدن لایه زیر چمن مصنوعی و تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال و ناحیه D پشت دروازه از نوع تک رشته ای (منوفیلامنت) و گرانول لاستیک و سایر مشخصات مندرج در اسناد مناقصه 97.16 احداث سالن ورزشی سهمو جنوبی عسلویه (تجدید مناقصه) غیرعمرانی - نفتی 200974069000016 5 ابنیه 22.641.033.221 1.150.000.000 احداث سالن ورزشی به مساحت 1182/32 متر مربع ،اداری 210/15 متر مربع به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی و اجرای شبکه برقرسانی به طول 200 متر شبکه فشار متوسط با ترانس 315 کیلو ولت آمپر 97.17 احداث سکو تماشاگران ورزشگاه شماره 2 خورموج (تجدید مناقصه) عمرانی - استانی 200974069000017 5 ابنیه 11,348,133,510 580,000,000 احداث سکو تماشاچی دارای رختکن و ساختمان اداری به همراه تاسیسات برقی و مکانیکی

    آگهی شرکت در مناقصه و تجدید مناقصه عمومی و (یک مرحله ای) با ارزیابی ساده (نوبت ......) اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر اجرای طرح های ذیل طبق بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع به شماره 96/1299188 مورخ 1396/05/04 سازمان برنامه و بود
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 12,431,211
  تعداد بازدید امروز : 1,515
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/04/26
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.