• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی

    نام و نام خانوادگی: احمد سعادت مند
    سمت: مدیر کل دفترتوسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی

    تاریخچه:

    در سال 1374 پس از بررسیهای بعمل آمده توسط کارشناسان و با موافقت رئیس سازمان تربیت بدنی وقت واحدی بنام" پایگاه ورزش قهرمانی "وامور باشگاهها تحت نظارت دفتر امور مشترک فدراسیونها ایجاد و مشغول به فعالیت شد. این دفتر در ابتدا با بررسی و ارزیابی فاکتورهای آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی ورزشکاران قهرمان و تیمهای ملی جهت اعزام به مسابقات برون مرزی آغاز به فعالیت نمود . حسب ضرورت بمنظور توسعه اقدامات و فعالیتهای آغازین شده ، رئیس محترم سازمان تربیت بدنی وقت طی بخشنامه ای به شماره 53510/1 مورخ 24/11/ 1375 به مدیران کل تربیت بدنی استانها ، اعزام کلیه تیمهای ورزشی به مسابقات قهرمانی کشور را منوط به انجام تستهای آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی ورزشکاران و موفقیت درآزمونها نمود . بدلیل کسب نتایج مطلوب در مسابقات برون مرزی و بالارفتن سطح کیفی ورزشکاران در مسابقات قهرمانی ، در نتیجه اقدامات فوق ، ساخت پایگاههای ورزش قهرمانی در تمامی مراکز استانها در دستور کار سازمان تربیت بدنی قرار گرفت . ابتدا در 15 استان و سپس تا سال 1379 سایر استانها نیز دارای پایگاه ورزش قهرمانی شدند و وسائل وتجهیزات مربوطه از قبیل دستگاههای سنجش و اندازه گیری قابلیتهای جسمانی در آنها نصب و راه اندازی گردید. در سال 1379 با دستور ریاست سازمان واحد پایگاه ورزش قهرمانی که تحت نظارت دفتر امور مشترک فدراسیونها فعالیت می نمود به دفتری مستقل تحت عنوان "دفتر پایگاه ورزش قهرمانی و امور باشگاهها " تبدیل ودر چارت سازمانی بعنوان زیر مجموعه معاونت فنی ورزشی سازمان وقت فعالیت خود را رسما آغاز نمود . دفتر پایگاه ورزش قهرمانی و امور باشگاهها به روند فعالیت خود تا سال 1390 ادامه داد و با تغییر ساختار سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش و جوانان ، دفتر پایگاه ورزش قهرمانی و امور باشگاهها به دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای تغییر نام پیدا کرد و بر اساس شرح وظایف محوله در ساختارجدید فعالیت می نماید. و در سال 1397 عنوان آن به "دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی" تغییر یافت.

    مدیران این دفتر از بدو تاسیس تاکنون به شرح ذیل می باشند :

    1- آقای محمد دلیریان از سال ............................................ 1374 تا 1381

    2- آقای امیر احمد کامیاب از سال .......................................1381 تا 1383

    3- خانم دکتر فریده هادوی از سال ...................................... 1383تا 1385

    4- آقای محمد رضا صنیعی از سال ...................................... 1385 تا 1388

    5- آقای سیروس عالمی در سال ........................................ 1388 تا 1389

    6- آقای حلیم بردی شرعی ازسال ...................................... 1389تا 1390

    7- آقای نادر وادی خیل از سال............................................ 1390تا 1392

    8- آقای دکتر رامین احمدی طباطبایی از سال ....................... 1392 تا1397

    9- آقای احمد سعادت مند از سال ......................................1397تا کنون

     مدیر کل دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی
    مدیر کل دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی : احمد سعادتمند
    نام و نام خانوادگی:احمد سعادتمندمیزان تحصیلات:
    رایانامه :-تلفن تماس :-
    نمابر :-
     عوامل اجرایی
    نام و نام خانوادگیمسئولیتتلفن تماسنمابر
    شهرام عظیمیمعاون امور ورزش قهرمانی--
    زهره مرزوقیرئیس گروه تدوین استاندارد مراکز سنجش قهرمانی پایگاهها --
    نصرت اله انصاریرئیس گروه قهرمانی--
    راحله پاکنژادرئیس گروه برنامه ریزی استعدادیابی فدراسیونها--
    علی دولورئیس گروه ورزش حرفه ای--
    محمد اسد مسجدیکارشناس مسئول ورزش حرفه ای--
    علی دانشمند فردکارشناس نظارت و ارزیابی لیگ های حرفه ای--
    جلال نادمیکارشناس ارزیابی اعتبارات مالی ورزش حرفه ای--
    مسعود فراهانیکارشناس ورزش قهرمانی--
    محسن سمیع زاده فشخامیکارشناس تدوین برنامه های استعدادیابی هیات های ورزشی--
    ابوالفضل سلیمانیکارشناس آمار و اطلاعات--
    کمال سیفمتصدی امور دفتری و بایگانی--
    علی رحمانیونکارشناس نظارت و ارزیابی لیگ های حرفه ای--
    جعفر محمدپورکارشناس امور مالی--
    حسین کاظمی پورکارشناس--
    اکبر علمیکارشناس ورزش قهرمانی--
    فریده شهریاریکارشناس اداری--
    شراره زمانیکارشناس نظارت بر فعالیت های مراکز سنجش قهرمانی--
    فاطمه امیریکارشناس ورزش حرفه ای--
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 13,351,266
  تعداد بازدید امروز : 2,931
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/06/27
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.