• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • اداره کل امورمشترک فدراسیون ها

    نام و نام خانوادگی: سیدمحمدشروین اسبقیان
    سمت: مدیر کل امور مشترک فدراسیون ها
    شرح وظایف:
    برنامه ریزی و نظارت در برقراری ارتباط متقابل فدراسیونهای ورزشی با واحدهای ذیربط وزارتخانه، کمیته های ملی المپیک و پاراالمپیک و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی در راستای اهداف و سیاستهای تعیین شده.
    · برنامه ریزی و نظارت برتدوین قوانین و مقررات ، آیین نامه ها، اساسنامه ها، دستورالعمل های مربوط به چگونگی ایجاد، راه اندازی و اداره باشگاه های ورزشی در راستای قوانین موجود.
    · برنامه ریزی و نظارت بمنظور هماهنگی و بررسی مشکلات فدراسیونهای ورزشی از طریق برگزاری جلسات مستمر با حضور اعضاء هیئت رئیسه فدراسیون و مسئولین سازمان.
    · برنامه ریزی و نظارت بر نحوه برگزاری اردوهای آمادگی ، جشنواره ها و مسابقات فدراسیونهای ورزشی کشور
    · انجام اقدامات لازم بمنظور اخذ مأموریتهای ورزشی اعضاء تیمهای شرکت کننده در اردوها و مسابقات ورزشی
    · برقراری ارتباط با واحدهای ورزشی سازمانها و ارگانهای دولتی مختلف برای بهبود کیفی و هماهنگی بمنظور یکپارچه نمودن اقدامات .
    · انجام کلیه امور مربوط به صدور گذرنامه روادید و مجوز خروج از کشور افراد و ورزشکاران اعزامی به خارج از کشور برابر ضوابط ومقررات موجود و روادید ورود مدعوین خارجی.
    · هماهنگی با فدراسیونهای ورزشی در برگزاری مستمر مسابقات بین المللی بزرگداشت دهه مبارک فجر (جهانی- آسیایی)
    · هماهنگی و همکاری با کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران در حسن برگزاری مسابقات آسیائی، جهانی، المپیک و بازیهای غرب آسیا.
    · نظارت بر صدور احکام قهرمانی منطبق بر ضوابط مصوب
    · هماهنگی و همکاری در برگزاری جلسات، مجامع، گردهمایی ها و سمینارهای فدراسیونها
    · تدوین و تعیین ضوابط و شاخص های در معرفی افراد ذینفع به صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان
    · برنامه ریزی و نظارت بمنظور در برقراری تسهیلات قهرمانان( اعم از ادامه تحصیل دانشگاهی، معافیت از خدمات سربازی، سرباز قهرمان، استخدام و.....)
    · برنامه ریزی و نظارت بر فدراسیونها و هماهنگی با بازرسان مربوطه و ارائه گزارش به وزارتخانه.
    · برنامه ریزی و نظارت بر جلسات کمیته های انضباطی فدراسیونها با حضور مستمر نماینده دفتر.
    · تهیه و تدوین احکام کادر اجرائی و هیأت رئیسه فدراسیونها جهت توشیح ریاست سازمان
    · نظارت برانتخاب رؤسای فدراسیونهاوهیأتهای ورزشی بررسی ورفع اختلاف درانتخابات فدراسیونهاو هیأتها.
    · بررسی و نظارت بر ثبت نام کاندیدهای ریاست فدراسیون و هیئتهای ورزشی و تایید نامزدها از لحاظ فنی و سوابق ورزشی
    · برنامه ریزی و نظارت بمنظور تدوین مقررات، آئین نامه ها، اساسنامه ها و دستورالعمل های لازم برای انتخابات مجامع فدراسیونها و هیأتها
    · عضویت در شورای برون مرزی با حق رأی و نظارت بر اجرای مصوبات شورا
    · برنامه ریزی و نظارت بر درخواستهای مربوط به تشکیل فدراسیونها، انجمنها و کمیته های جدید ورزشی و اعلام نظر کارشناسی در چارچوب سیاستهای وزارتخانه
    · بررسی و نظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی فدراسیونها و ارائه راهکار کارشناسی در جهت هدفمندی و ساماندهی برگزاری اردوها، جشنواره ها ، مسابقات و فعالیتهای ورزشی
    · برنامه ریزی، نظارت و ارائه راهکارها، آیین نامه ها و دستور العمل های مربوط به پیشگیری و رسیدگی به سوانح و حوادث ورزشی و امور خاص.
    · تشکیل کمیته های تخصصی بمنظور بازبینی ، تدوین و ایجاد راهکارهای مناسب جهت تعیین آیین نامه ها و اساسنامه ها در راستای سیاستهای کلی ورزش کشور
    · برآورد بودجه مورد نیاز فدارسیونها براساس ضوابط و سیاستهای وزارتخانه در راستای نحوه فعالیت و عملکرد سالانه
    · ساماندهی و هدفمندی اعتبارات هزینه شده در فدراسیونها و هیئتهای ورزشی براساس نوع عملکرد و اجرای تقویم ورزشی
    · برنامه ریزی و نظارت ویژه بر عملکرد فدراسیون پزشکی ورزشی به جامعه ورزش کشور.
    · برنامه ریزی و ارائه شیوه های علمی در زمینه توسعه و گسترش باشگاه های ورزشی.
    · برنامه ریزی و نظارت بمنظورجهت دهی و هدفمند کردن سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایجاد باشگاههای ورزشی متناسب با " طرح آمایش ورزشی " در سطح کشور.
    · سیاستگزاری ،برنامه ریزی و نظارت بمنظور تغییر فرایندهای اجرایی از رویکرد سنتی به علمی و مکانیزه با درنظر گرفتن شرایط و عوامل بومی منطقه ای.
    · استفاده از سیستم های تحلیلگر از طریق فنآوریهای نوین موجود به منظور تجزیه و تحلیل علمی از عملکرد فعالیتهای موجود باشگاهها در سطح کشور
    · تطبیق و تدوین آئین نامه ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت ساختار باشگاه های ورزشی و گذر از مرحله دولتی به خصوصی جهت تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی
    · تعیین میزان اعتبارات از محل کمک به باشگاهها جهت توسعه و ترویج ورزش بر مبنای اصل 44.
    · برنامه ریزی ، نظارت و تدوین شاخصهای مربوط به صدور و ابطال مجوز باشگاهها، کانونها و انجمن های مردمی مرتبط با ورزش (کمیسیون ماده 5)
    · نظارت بر عملکرد مالی باشگاهها بر اساس اعتبارات دریافتی از محل کمک
    · صدور بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرای به منظور پیشبرد و توسعه ورزش کشور و بهبود عملکرد کیفی و کمی فدراسیونها و هیئتهای ورزشی.
    · رسیدگی و نظارت بر حسن اجرای منویات مقام معظم رهبری و مصوبات ریاست جمهوری، هیئت محترم وزیران، نهادها و ارگانها در راستای پیشبرد ورزش کشور( مرتبط با وظایف محوله).
    · تشکیل و هدایت کمیته های تخصصی به منظور نظارت فنی ، کمی و کیفی عملکرد فدراسیونها، هیئتها و باشگاههای ورزشی.
    · انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 13,351,343
  تعداد بازدید امروز : 3,008
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/06/27
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.