• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

    نام و نام خانوادگی: دکترمحمدرضا داورزنی
    سمت: معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای

    شرح وظایف

    • تبیین و تدوین برنامه های راهبردی کلان حوزه های ورزش قهرمانی و حرفه ای.
    • ارتباط و هماهنگی با سایر مراکز تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان و سایرنهادهای دولتی و غیر دولتی ،فدراسیون های ورزشی، کمیته ملی المپیک و پاراالمپیک.
    • همکاری با دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات در تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارتخانه.
    • برنامه ریزی کلان در سطح توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در جهت دستیابی به سکوهای افتخار در میادین بین المللی و تقویت روحیه ملی.
    • برنامه ریزی ،نظارت و کنترل فعالیت های استعداد یابی، پرورش قهرمانان و نخبگان ورزش.
    • برنامه ریزی نظارت و ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی بر اساس سیاستها و اهداف تعیین شده.
    • برنامه ریزی و توزیع امکانات و اعتبارات دولتی به فدراسیونها بر اساس شاخص های تعیین شده.
    • نظارت بر تهیه و تدوین تقویم های ورزشی فدراسیون ها و نظارت بر اجرای صحیح تقویم مصوب.
    • هماهنگی ونظارت بر حسن انجام انتخابات فدراسیونهای ورزشی.
    • هماهنگی و نظارت در برگزاری جلسات، مجامع، گردهمایی ها و سمینارهای فدراسیونها.
    • برنامه ریزی و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی و جذب تسهیلات مالی از نهادهای اعتباری ملی و جهانی در جهت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای.
    • برنامه ریزی ونظارت بمنظور پشتیبانی و حمایت از توسعه فعالیت حامیان مالی (sponsorships) و خدمات داوطلبانه (volunteers services).
    • برنامه ریزی ، نظارت و کنترل بر مسابقات رشته های مختلف از نظر کیفی و کمی
    • نظارت بر انجام به موقع برنامه های اعزام ورزشکاران و گروههای ورزشی به مسابقات برون مرزی و بین المللی.
    • بررسی و مطالعه جهت بهبود کیفیت شیوه های مدیریت در ورزش قهرمانی و حرفه ای.
    • تشکیل شوراهای مشورتی متشکل از مدیران متخصص، اساتید و صاحبنظران بمنظور بهره گیری از نظرهای فرهیختگان ورزش در زمینه های ورزش قهرمانی و حرفه ای.
    • برنامه ریزی ونظارت بمنظور فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب، جذب و مشارکت پژوهشگران در امر تحقیقات و پژوهشهای ورزش قهرمانی و حرفه ای.
    • نظارت بر بررسی تطبیقی فعالیت های ورزش قهرمانی و حرفه ای در سایر کشورها و تهیه گزارش های ادواری از جایگاه ورزش ایران در مجامع بین المللی.
    • بررسی و مطالعه رشته های ورزشی جدید و اتخاذ تصمیم جهت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت در قالب تشکیلات مورد نیاز ( انجمن ،‌کمیته ، فدراسیون و ...)
    • برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر امر پژوهشهای کاربردی و آموزش های تخصصی در زمینه ورزش قهرمانی و حرفه ای.
    • تهیه و تدوین مقررات، آیین نامه ها و اساسنامه های مورد نیاز و ارائه به مجامع قانونی ذیربط جهت تصویب.
    • نظارت بر تعیین ضوابط فنی و استانداردهای علمی مربوط به رشته های مختلف.
    • برنامه ریزی ونظارت بر عملکرد واحدهای استانی وزارت ورزش و جوانان بمنظور اجرای سیاستها و برنامه های مصوب شورای ورزش قهرمانی و حرفه ای.
    • نظارت وارزیابی عملکرد باشگاههای ورزشی با توجه به اهداف و سیاستهای تعیین شده .
    • برنامه ریزی و نظارت بر توسعه و تقویت فعالیت باشگاهها در زمینه ورزش قهرمانی و حرفه ای با توجه به اهداف و سیاستهای تعیین شده.
    • برنامه ریزی ونظارت بمنظور تدوین سیاستها و طراحی شیوه ها و راهکارهای حمایتی، نظارتی، هدایتی در امور باشگاه های ورزشی در سطح کشور
    • تدوین استراتژی و ارائه شیوه های مناسب در امور بازاریابی ، تولیدی، تجاری به منظور تامین و تقویت بنیه مالی باشگاههای ورزشی
    • برنامه ریزی و نظارت در جمع آوری اطلاعات از وضعیت موجود باشگاهها و نیز مطالعات تطبیقی از وضعیت باشگاهها در سطح جهانی، قاره ای ، منطقه ای
    • تدوین قوانین و مقررات درباره بررسی، تأیید و تصویب چگونگی ایجاد اتحادیه باشگاههای ورزشی، کانونها، انجمن های مردمی(N.G.O) مرتبط با ورزش با هماهنگی مراجع ذیصلاح.
    • بررسی مشکلات مادی وامور رفاهی ورزشکاران، مربیان و پبشکسوتان ورزشی و تهیه طرحها و راهکارهای عملی در این زمینه.
    • حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان وسایل ورزشی در جهت بهبود کیفی و کمی تولیدات ورزشی در داخل کشور.
    • نظارت بر انجام امور دبیرخانه ای و تشکیل منظم جلسات شوراها و مجامع قانونی ذیربط و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات آن.
    • تخصیص اماکن و تأسیسات ورزشی واداری مورد نیاز فدراسیونها و نظارت بر حسن بهره برداری از آنها.
    • بررسی، نظرسنجی و پیشنهاد احداث اماکن و تأسیسات ورزشی جدید و مورد نیاز فدراسیونها و هیأتها.
    • مطالعه ، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص رشته های رزمی و سطح بندی و تفکیک آنها.
    • انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات.
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 10,643,458
  تعداد بازدید امروز : 8,055
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1397/12/29
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.