• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • اداره کل طرح های ملی و فراگیر جوانان

    اهداف کلی
    • استخراج فرآیندها و تصمیمات بر اساس نتایج تحقیقات و مصوبات شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان
    • توسعه عدالت اجتماعی ، فرهنگی ، هنری و ... در حوزه امور جوانان
    • افزایش روحیه مشارکت ، مسئولیت پذیری جوانان در جنبه های مختلف
    • ارتقاء توانمندیهای جوانان
    • تقویت روحیه خودباوری، نشاط و شادابی دربین جوانان
    • ارتقاء روحیه آرمانخواهی، استقلال طلبی و هویت جویی در بین جوانان
    • افزایش بهره وری ، کارآمدی و اثربخشی در بین جوانان
    • ارتقاء سطح کیفیت زندگی جوانان
    شرح وظایف
    • برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای طرحهای ملی ذیل مصوبات شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان
    • برنامه‌ریزی و نظارت بمنظور بررسی اولویت‌های اجرای طرح‌های ملی جوانان
    • برنامه‌ریزی ، نظارت و بررسیهای لازم بمنظور پیشنهاد راه کارهای مناسب جهت اجرا و توسعه طرح‌های ملی ویژه جوانان
    • بررسی زمینه‌های مناسب مشارکت دستگاه‌های اجرایی و پیشنهاد تقسیم کار ملی در خصوص طرح‌های امور جوانان
    • برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی از توانمندی‌های جوانان در خصوص اجرای طرح‌های ملی
    • برنامه‌ریزی و سیاستگزاری بمنظور تنظیم برنامه‌های عملیاتی طرح‌های ملی جوانان.
    • برنامه‌ریزی بمنظور پیگیری اجرای برنامه‌های عملیاتی و شناسایی مشکلات و رفع موانع موجود در مسیر اجرای طرح های ملی جوانان .
    • فراهم نمودن امکانات برای مستندسازی اجرای برنامه‌های عملیاتی
    • برنامه‌ریزی و نظارت بر تدوین و تنظیم شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های عملیاتی طرحهای ملی جوانان.
    • برنامه‌ریزی و نظارت بر سنجش و پایش شاخص‌های اجرای برنامه‌های عملیاتی طرحهای ملی جوانان.
    • تهیه و تنظیم گزارش برنامه‌های عملیاتی اجرا شده
    • حضور در مجامع و مشارکت در برگزاری نمایشگاه‌ها، سمینارها و اجلاس‌های مرتبط
    • انجام سایر امور مربوطه براساس قوانین و مقررات
     مدیرکل طرح های ملی وفراگیر جوانان
    مدیرکل طرح های ملی وفراگیر جوانان : امیر حسین آل اسحاق
    نام و نام خانوادگی:امیر حسین آل اسحاقمیزان تحصیلات:
    رایانامه :-تلفن تماس :22662339
    نمابر :22662354
     عوامل اجرایی
    نام و نام خانوادگیمسئولیتتلفن تماسنمابر
    پیمان بنی جمالیمعاون مدیرکل طرح های ملی جوانان2266233922662354
    شهره گودرزیرئیس اداره نظارت و ارزیابی2266233922662354
    زهرا نیکپوررئیس اداره طرح های ملی2266233922662354
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 13,351,266
  تعداد بازدید امروز : 2,931
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/06/27
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.