• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • معاونت امور جوانان

    نام و نام خانوادگی: محمدمهدی تندگویان
    سمت: معاون امور جوانان
    شرح وظایف
    · تبیین و تدوین سیاستها و برنامه های راهبردی در امور جوانان.
    · همکاری با دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات در تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارتخانه.
    · برنامه ریزی ، سیاستگزاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و سند چشم انداز در حوزه جوانان
    · برنامه ریزی ، سیاستگزاری ، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی بمنظور اجرای سیاستها و برنامه های ساماندهی امور جوانان
    · برنامه ریزی ، سیاستگزاری و نظارت بر عملکرد ستادهای استانی و ارائه گزارش به مراجع ذیربط
    · برنامه ریزی ، سیاستگزاری و نظارت بر هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با امور جوانان جهت اجرای برنامه ساماندهی و رفع موازی کاری های موجود.
    · برنامه ریزی ، سیاستگزاری و نظارت بمنظور توسعه و افزایش مشارکت اجتماعی جوانان در سطح کشور و رفع مشکلات موجود.
    · برنامه ریزی ، سیاستگزاری و نظارت بر تنظیم ضوابط تشکیل، تدوین شاخص ها ، استانداردهای فعالیت و اداره سازمان‌های مردم نهاد جوانان و رفع موانع موجود در سطح کشور.
    · برنامه ریزی ، سیاستگزاری و نظارت بر شناسایی امور قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به تشکل‌های غیردولتی جوانان و شناسایی موانع و رفع آن در سطح کشور.
    · برنامه ریزی ، سیاستگزاری ، نظارت و ساماندهی امور دبیرخانه‌ای شورای هماهنگی تشکل‌ها و حمایت از برنامه‌های آنان در سطح کشور.
    · برنامه ریزی ، سیاستگزاری و نظارت بر ارتباط با تشکل‌های مشاورین جوان سایر وزارتخانه‌‌ها و بویژه نهاد ریاست جمهوری
    · برنامه ریزی ، سیاستگزاری و نظارت بر اجرا و توسعه طرح‌های ملی ویژه جوانان و ارائه راهکارهای مناسب برای کارآتر نمودن آنها.
    · برنامه‌ریزی و نظارت برای بهره‌مندی از توانمندی‌های جوانان در خصوص اجرای طرح‌های ملی
    · انجام سایر امور مربوطه بر اساس قوانین و مقررات
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 9,337,511
  تعداد بازدید امروز : 16,654
  تعداد کاربران آنلاین : 1
  آخرین به روزرسانی : 1397/09/27
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.