• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و رسیدگی به شکایات

    شرح وظایف:
    وظایف ارزیابی عملکرد :
    • همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و برش استانی و معیارهای ارزیابی عملکرد وزارتخانه با واحدهای مرتبط.
    • تدوین شاخص ارزیابی عملکرد متناسب با اهداف تدوین شده .
    • اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات شامل:
    ( ابلاغ شاخصهای اختصاصی و عمومی مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به واحدهای مرتبط- احصاء فرمهای تکمیل شده)
    • همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری به منظور تعیین و تأیید امتیازات
    • نظارت و اجرای ارزیابی عملکرد وزارتخانه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مقاطع زمانی تعیین شده.
    • پیشنهاد تصحیح اهداف، سیاست ها ، وظایف و برنامه های وزارتخانه برای نظامند نمودن فعالیتها و اقدامات با استفاده از بازخوردهای نتایج ارزیابی عملکرد و ارائه آن به شورای تحول اداری.
    • اجرا و نظارت بر دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان با همکاری واحدهای مرتبط.
    • همکاری در تدوین برنامه‌های راهبردی (بلندمدت) در راستای اهداف وزارتخانه با دفاتر ذیربط.
    وظایف بازرسی و پاسخگویی به شکایات :
    • تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط و شاخص‌های مورد ارزیابی وزارتخانه.
    • تهیه گزارشات نوبه‌ای در فواصل مختلف برای اطلاع وزیر از عملکرد واحدهای مختلف.
    • شناخت نیازها و حصول اطمینان از تطابق کیفیت خدمات با نیازها و انتظارات ارباب رجوع ( شهروندمداری)
    • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده (12) قانون تشکیل وزارتخانه بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی.
    • کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی‌های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه.
    • آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش وزارتخانه.
    • تهیه و تدوین اهداف قابل سنجش و شاخص‌های مناسب ارزیابی عملکرد
    • اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به اداره کل امور اداری و پشتیبانی برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات.
    • دریافت شکایت حضوری و مکتوب و الکترونیکی مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان وزارتخانه.
    • بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی.
    • بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل: نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
    • تهیه و ارائه گزارش، از عملکرد میز خدمت وزارتخانه به بالاترین مقام (هر سه ماه یکبار).
    • انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات.
      دفتر مدیریت عملکرد
    دفتر مدیریت عملکرد : سیروس احمدی
    نام و نام خانوادگی:سیروس احمدیمیزان تحصیلات:دانشجوی دکترا 
    رایانامه :ofacr@msy.gov.irتلفن تماس :22660925
    نمابر :-
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 8,661,358
  تعداد بازدید امروز : 5,625
  تعداد کاربران آنلاین : 1
  آخرین به روزرسانی : 1397/07/27
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.