• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • اداره کل توسعه منابع انسانی

    نام و نام خانوادگی:عباس نظریان
    سمت:مدیرکل توسعه منابع انسانی
    شرح وظایف:

    توسعه منابع انسانی یکی از مهم ترین اهداف راهبردی سازمان های پیشرو عصر کنونی است که به منظور ارتقای سطح دانش، مهارت، تجربه و کیفیت عملکرد و تعالی سرمایه های سازمان و حتی تغییر ویژگی های فردی کارکنان، مورد تاکید است

    اداره کل توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان با رویکرد تعالی نیروی انسانی، وظایف جذب نیروهای شایسته، بهسازی و حفظ و نگهداشت آنها را برعهده دارد. این اداره کل با تغییر نام از اداره کل امور اداری و رفاهی به اداره کل توسعه منابع انسانی در راستای رویکرد استراتژیک به منابع انسانی، هدف های بهسازی و توسعه و جذب نیروهای شایسته را در دستور کار خود دارد .

    برای اجرای اهداف فوق، سیاست های زیر مبنای عمل خواهد بود.

    • تعیین وضعیت نیروی انسانی وزارت با تدوین برنامه استراتژیک نیروی انسانی و ایجاد همسویی استراتژیک

    • توانمند سازی نیروی انسانی با تدوین برنامه نیازسنجی، طراحی و اجرای نظام آموزش و بهسازی نیروی انسانی

    • توسعه فردی و افزایش قابلیت های نیروی انسانی از طریق طراحی نظام طبقه بندی مشاغل و برقراری تناسب شغل و شاغل

    • بهبود و افزایش انگیزش نیروی انسانی با طراحی نظام حفظ و نگهداشت نیروی انسانی

    • طراحی سیستم پایگاه داده یکپارچه و پویا به منظور تعیین وضعیت فعلی و آینده شغلی کارکنان و ایفای نقش در تصمیمات انتصاباتی بر اساس شایستگی.


    در راستای اهداف و سیاست های فوق، این اداره کل در دو معاونت سازماندهی شده و وظایف زیر بر عهده آن است

    • انجام کلیه امور پرسنلی و کارگزینی شامل: تهیه و صدور احکام استخدام، انتصاب، افزایش حقوق و دستمزد، ارتقای رتبه و طبقه، مرخصی، بازنشستگی، بازخریدی، انتقال، مأموریت و حضور و غیاب کارکنان و...

    • نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی کارکنان و مدیران در ستاد و ادارات کل و برگزاری کارگاه های آموزشی

    • تهیه و ابلاغ دستورالعمل های مربوط به توسعه منابع انسانی به منظور ایجاد وحدت رویه و نظارت بر حسن اجرای امور تفویض شده به ادارات کل ورزش و جوانان استانها با توجه به سیاست های ابلاغی دولت مبنی بر تمرکز زدایی

    • ابلاغ و اجرای احکام صادره توسط هیأت بدوی و هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و مراجع قضایی.

    • رسیدگی به امور مربوط به کمیته سرمایه انسانی و کارگروه های تخصصی مربوط (بهسازی نیروی انسانی– ساماندهی نیروی انسانی)

    • تجزیه و تحلیل وضعیت موجود نیروی انسانی ستاد مرکزی و ادارات کل استان ها به منظور استخراج نقاط قوت و ضعف در راستای ساماندهی و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز،

    • انجام امور مربوط به بازنشستگی، عائله مندی و اولاد موظفین و بازنشستگان

    • دریافت و ثبت کلیه نامه ها و مکاتبات در قالب اتوماسیون اداری و سیستم پیام دولت

    • ابلاغ کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های وارده و صادره و دریافت دورنگار و توزیع آن از طریق سیستم پیام دولت

    • نگهداری پرونده های پرسنلی (کارکنان: شاغل و بازنشسته، ستادی و استانی) و ایجاد پرونده های جدید پرسنلی

    • ارزیابی عملکرد کارکنان و تعیین طبقه و رتبه آنان در طول دوره خدمتی

    • شناسایی نیروهای مستعد و قوی و تدوین کار راهه شغلی این نیروها.

    • طراحی و اجرای برنامه های جانشین پروری
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 13,351,266
  تعداد بازدید امروز : 2,931
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/06/27
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.