• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • معاونت توسعه مدیریت و منابع

    نام و نام خانوادگی:ژاله فرامرزیان
    سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع

    شرح وظایف

    • همکاری با معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و ستاد ویژه تدوین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب.
    • همکاری با دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مستندسازی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد وزارتخانه.
    • مدیریت منابع انسانی، منابع مالی، منابع اطلاعاتی و منابع فیزیکی وزارتخانه در جهت تأمین و تحقق اهداف و وظایف واحدهای وزارتخانه.
    • نظارت برکنترل عملکرد اعتبارات وزارتخانه از طریق دریافت بازخورد از واحدهای مختلف وزارتخانه و مقایسه پیشرفت برنامه ها با هزینه کرد اعتبارات و تنظیم گزارشات مربوطه و اصلاح مسیر اقدامات در چارچوب برنامه ها و بودجه مصوب.
    • صدور دستور پرداخت هزینه ها در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه.
    • دوری از تجمل گرایی و تشریفات زائد در برنامه ریزیها و توجه به برنامه های کم هزینه.
    • نظارت و برنامه ریـزی بودجــه وزارتخانه و ارائه طرح زمانبندی شده آن در رابطه بــا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
    • تطبیق منابع مالی وزارتخانه با بودجه مورد نیاز برنامه مصوب
    • نظارت بر اجرای آئین نامه مالی قانون بودجه برنامه های پنج ساله توسعه.
    • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه.
    • هماهنگی و همکاری با هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری.
    • نظارت بر توسعه و حسن انجام امور رفاهی کارمندان اعم از شاغل و بازنشسته.
    • مدیریت منابع انسانی، مالی ، منابع اطلاعاتی و منابع فیزیکی وزارتخانه در جهت تأمین و تحقق اهداف و وظایف واحدهای وزارتخانه
    • نظارت بر ساماندهی توزیع نیروی انسانی با رویکرد ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی.
    • نظارت عالیه بر توزیع اعتبارات و تسهیلات بانکی که در اختیار بخش خصوص جهت ایجاد فرصت های شغلی در زمینه توسعه ورزش قرار می گیرد.
    • نظارت بر حسن اجرای نظام شایسته سالاری در انتصاب و انتخاب مدیران حرفه‌ای
    • نظارت بر اجرای وظایف ، آموزش متصدیان میزها و انجام هماهنگی با واحدهای دارای ارباب رجوع به منظور ایجاد میز خدمت .
    • انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات.
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 12,060,511
  تعداد بازدید امروز : 16,768
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/04/03
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.