• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری

    نام و نام خانوادگی: غلامرضا پارسا
    سمت: مدیر کل دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری

    شرح وظایف

    • تهیه و تدوین آئین نامه ها ، دستورالعملها و پیشنهاد قوانین و ضوابط مورد نیاز.
    • برنامه ریزی و نظارت بر مطالعه وبررسی شناخت موانع توسعه ورزش در مناطق روستایی وعشایر وارائه راهکارهای اجرایی مناسب
    • برنامه ریزی ، سیاستگزاری ونظارت بر تشکیل شورای برنامه ریزی وتوسعه ورزش روستایی متشکل از نمایندگان ارگانها ونهادهای موثر در توسعه مناطق روستایی وعشایری
    • تهیه و پیشنهاد طرح های توسعه ای در حوزه ورزش روستایی وعشایر واعلام نظر کارشناسی درخصوص طرح های ارائه شده .
    • پیگیری مصوبات قانونی پیش بینی شده جهت توسعه ورزش روستایی در قالب قانون بودجه سالیانه کل کشور
    • تعامــل و همکاری با دفتــر طــرح و برنامه در جهت توزیع منابع دولتی براساس شاخص های مدون
    • مطالعه و برنامه ریزی در جهت توسعه ورزش های مدرن همسنخ با زندگی و محیط جغرافیایی در مناطق روستایی و عشایری
    • برنامه ریزی و نظارت در جهت توسعه محیط حقوقی مورد نیاز در حوزه ورزش روستایی و عشایر
    • برنامه ریزی و بررسی زمینه های توسعه وتعمیم ورزش در مناطق روستایی از طریق بررسی تطبیقی در سایر کشورها
    • برنامه ریزی وحمایت از پژوهش های کاربردی در جهت توسعه ورزش در مناطق روستایی
    • برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات وجشنواره های فرهنگی، ورزشی(بومی،محلی و عشایری) و نظارت برحسن اجرای آن در روستاها و مناطق عشایری.
    • تهیه وتدوین تقویم ورزشی فدراسیون ورزش روستایی وعشایری ونظارت بر حسن اجرای تقویم مصوب
    • برنامه ریزی و نظارت بمنظور حمایت از فعالیت حامیان مالی ، خیرین وساماندهی امور مربوط به خدمات داوطلبانه در زمینه های مختلف ورزش روستایی وعشایری
    • برنامه ریزی و نظارت بمنظور حضور مستمر در رویدادهای فرهنگی ورزشی درسطوح مختلف استان ، شهرستان ،‌ بخش و روستا
    • هماهنگی و ساماندهی نحوه تعامل با سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی درجهت استفاده از توانمندی و پتانسیلهای بالقوه درامر ورزش روستایی و عشایری.
    • برنامه ریزی و نظارت بمنظور بهره مندی وپشتیبانی از تشکلهای غیردولتی NGOنهضت داوطلبین علاقمند به توسعه ورزش
    • مطالعه و برنامه ریزی درجهت توسعه زیر ساختها وامکانات ورزشی در مناطق روستایی در تعامل و همکاری با دفتر نظارت فنی بر اماکن ورزشی و ادارات کل ورزش و جوانان استانها.
    • مطالعه و برنامه ریزی درجهت احیا ، ترویج و ارتقاء ورزشهای سنتی و بازیهای بومی و محلی با توسعه ارزشهای فرهنگی.
    • برنامه ریزی ، حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای بخش خصوصی ( غیردولتی) در زمینه های مختلف بمنظور توسعه ورزش روستایی از طریق هماهنگی درجهت اعطای تسهیلات مورد نیاز
    • برنامه ریزی و نظارت بمنظور حمایت وپشتیبانی از برنامه های ورزشی در روستاها و عشایر از طریق اختصاص بودجه وتجهیزات ورزشی
    • تدوین شاخصهای مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد درقالب اهداف کمی بخش تربیت بدنی دربرنامه های توسعه با همکاری واحدهای ذیربط.
    • برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی عملکرد فدراسیون ورزش روستایی
    • برنامه ریزی در جهت حسن اجرای مؤلفه های اصلی ورزش در بخش روستایی.
    • تنظیم برنامه و چارچوب اجرائی جهت تشکیل شوراهای ورزشی روستایی
    • برنامه ریزی در جهت استفاده از پتانسیلهای موجود در کشور( خیرین ورزشی در روستاها) به منظور توسعه ورزش در روستاها
    • برنامه ریزی در جهت فراهم نمودن زمینه های مشارکت آحاد جامعه روستایی و عشایری در فعالیتهای ورزشی.
    • تهیه و تدوین شاخصهای مربوط به درجه بندی روستاها با همکاری سایر دستگاه های اجرایی فعال در حوزه روستایی به منظور ارائه خدمات و تسهیلات ورزشی.
    • انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 6,782,399
  تعداد بازدید امروز : 442
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1397/03/04
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.