• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • دفتر هماهنگی و نظارت ورزش بانوان

    نام و نام خانوادگی: زهرا سادات موسوی
    سمت: مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت ورزش بانوان
    شرح وظایف:
    ارائه پیشنهادات مؤثر و کارا در تعیین استراتژیهای توسعه ورزش بانوان هماهنگ با راهبردهای کلان وزارتخانه
    · تبیین و تدوین برنامه های کلان توسعه ورزش بانوان در ابعاد مختلف.
    · برنامه ریزی و نظارت بمنظور تدوین شاخصها و استانداردهای ورزش بانوان حسب مطالعات تطبیقی در سطح کشور.
    · برنامه ریزی و نظارت بمنظور مطالعه و بررسی محیط ورزش نقاط مختلف کشور با نگرش آمایش استعدادهای منطقه ای در زمینه ورزش بانوان
    · برنامه ریزی و نظارت بر بررسی و نیازسنجی ورزش بانوان کشور از حیث منابع ( انسانی ، مالی ، کالبدی، مدیریتی)برای توسعه ورزش و ارائه گزارش به مراجع ذیربط .
    · تبیین ضوابط ناظر بر حسن اجرای امور ورزش بانوان در ابعاد مختلف فعالیت های مرتبط.
    · برنامه ریزی و نظارت بمنظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امور فدراسیونها، استانها، باشگاهها و ....در امور ورزش بانوان از طریق تدوین و اصلاح مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی در امور ورزش بانوان .
    · برقراری ارتباط وانسجام با واحدهای ورزشی سازمانها، ارگانها و ستادهای بخش تربیت بدنی و ورزش در جهت بهبود کیفی توسعه ورزش بانوان .
    · نظارت بر حضور بانوان در عرصه های ورزش همگانی، قهرمانی، حرفه ای و پرورشی
    · نظارت ، بررسی و ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی و واحدهای استانی و بهره گیری از نتایج در تدوین برنامه های راهبردی ورزش بانوان.
    · نظارت بر نحوه تشکیل و برگزاری اردوهای آمادگی دوره های آموزشی، مسابقات ورزشی بانوان و نیز مشارکت تیمها و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران درمسابقات و مناسبات برون مرزی بانوان.
    · نظارت و برنامه ریزی در زمینه چگونگی اعمال نظارت و پایش و جنبه های فرهنگی و حمایتی در عرصه های ورزش قهرمانی و حرفه ای و همگانی.
    · ارائه گزارشات تحلیلی- آماری –ادواری از وضعیت ورزش بانوان
    · تدوین برنامه در خصوص چگونگی و نحوه جذب تسهیلات ، بودجه و دیگر منابع مالی برای رشد و توسعه ورزش بانوان و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها.
    · انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 13,351,266
  تعداد بازدید امروز : 2,931
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/06/27
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.