• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری

    نام و نام خانوادگی: رضا حجتی
    سمت: مدیر کل دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری
    شرح وظایف دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی و عشایری
    • تهیه و تدوین آئین نامه ها، دستورالعملهای لازم جهت توسعه و تعمیم ورزش در مناطق روستایی وعشایری
    • مطالعه وبررسی شناخت موانع توسعه ورزش در مناطق روستایی وعشایر وارائه راهکارهای اجرایی مناسب
    • برنامه ریزی، سیاستگزاری ونظارت بر تشکیل شورای برنامه ریزی وتوسعه ورزش روستایی متشکل از نمایندگان ارگانها ونهادهای موثر در توسعه مناطق روستایی وعشایری
    • تهیه و پیشنهاد طرح های توسعه ای در حوزه ورزش روستایی وعشایر واعلام نظر کارشناسی درخصوص
     طرح های ارائه شده .
    • پیگیری مصوبات قانونی پیش بینی شده جهت توسعه ورزش روستایی در قالب قانون بودجه سالیانه کل کشور
    • تعامــل و همکاری با دفتــر طــرح و برنامه در جهت توزیع منابع دولتی براساس شاخص های مدون
    • مطالعه و برنامه ریزی در جهت توسعه ورزش های مدرن همسنخ با زندگی و محیط جغرافیایی در مناطق روستایی و عشایری
    • برنامه ریزی و بررسی زمینه های توسعه وتعمیم ورزش در مناطق روستایی از طریق بررسی تطبیقی در سایر کشورها
    • برنامه ریزی وحمایت از پژوهش های کاربردی در جهت توسعه ورزش در مناطق روستایی
    • برنامه ریزی جهت برگزاری مسابقات وجشنواره های فرهنگی، ورزشی(بومی،محلی و عشایری) و نظارت برحسن اجرای آن در روستاها و مناطق عشایری.
    • برنامه ریزی و نظارت بمنظور حمایت از فعالیت حامیان مالی ، خیرین وساماندهی امور مربوط به خدمات داوطلبانه در زمینه های مختلف ورزش روستایی وعشایری
    • برنامه ریزی و نظارت بمنظور حضور مستمر در رویدادهای فرهنگی ورزشی درسطوح مختلف استان ، شهرستان ،‌ بخش و روستا
    • هماهنگی و ساماندهی نحوه تعامل با سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی درجهت استفاده از توانمندی و پتانسیلهای بالقوه درامر ورزش روستایی و عشایری.
    • برنامه ریزی و نظارت بمنظور بهره مندی وپشتیبانی از تشکلهای غیردولتی NGOنهضت داوطلبین علاقمند به توسعه ورزش
    • مطالعه و برنامه ریزی درجهت توسعه زیر ساختها وامکانات ورزشی در مناطق روستایی در تعامل و همکاری با دفتر نظارت فنی بر اماکن ورزشی و ادارات کل ورزش و جوانان استانها.
    • مطالعه و برنامه ریزی درجهت احیا ، ترویج و ارتقاء ورزشهای سنتی و بازیهای بومی و محلی با توسعه ارزشهای فرهنگی.
    • برنامه ریزی ، حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای بخش خصوصی ( غیردولتی) در زمینه های مختلف بمنظور توسعه ورزش روستایی از طریق هماهنگی درجهت اعطای تسهیلات مورد نیاز
    • تدوین شاخصهای مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد درقالب اهداف کمی بخش تربیت بدنی دربرنامه های توسعه با همکاری واحدهای ذیربط.
    • برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل استانها و فدراسیونهای ورزشی در راستای توسعه ورزش در مناطق روستایی وعشایری
    • برنامه ریزی در جهت حسن اجرای مؤلفه های اصلی ورزش در بخش روستایی.
    • تنظیم برنامه و چارچوب اجرائی جهت تشکیل شوراهای ورزشی روستایی
    • برنامه ریزی در جهت استفاده از پتانسیلهای موجود در کشور( خیرین ورزشی در روستاها) به منظور توسعه ورزش در روستاها
    • برنامه ریزی در جهت فراهم نمودن زمینه های مشارکت آحاد جامعه روستایی و عشایری در فعالیتهای ورزشی.
    • انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات .
     مدیرکل دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری
    مدیرکل دفتر توسعه ورزش روستایی و عشایری : رضا حجتی
    نام و نام خانوادگی:رضا حجتیمیزان تحصیلات:کارشناسی ارشد 
    رایانامه :odrts@msy.gov.irتلفن تماس :021-22660916
    نمابر :021-22660916
     عوامل اجرایی
    نام و نام خانوادگیمسئولیتتلفن تماسنمابر
    علیرضا پسندیدهمعاون مدیرکل021-22660916021-22660916
    مریم  دباغ طرقبهیرئیس گروه برنامه ریزی و توسعه ورزش روستایی و عشایری021-22660916021-22660916
    احمد سعیدی کیارئیس گروه نظارت و ارزیابی ورزش روستایی و عشایری021-22660916021-22660916
    ناهید مرشدیکارشناس برنامه ریزی مطالعات تطبیقی ورزش روستایی و عشایری021-22660916021-22660916
    سهیلا رنجبرکارشناس اقلیم شناسی ورزش های سنتی021-22660916021-22660916
    فرزانه بیوکخانیکارشناس ورزش های بومی و محلی021-22660916021-22660916
    لیلا فتحیکارشناس نظارت بر عملکرد ورزش روستایی021-22660916021-22660916
    فهیمه پروین علیپور مقرانمسئول دفتر021-22660916021-22660916
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,459,025
  تعداد بازدید امروز : 2,917
  تعداد کاربران آنلاین : 12
  آخرین به روزرسانی : 1398/09/24
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.