• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان

     مدیرکل
    مدیرکل : اعظم کریمی
    نام و نام خانوادگی:اعظم کریمیمیزان تحصیلات:
    رایانامه :-تلفن تماس :22662262
    نمابر :22662353
     عوامل اجرایی
    نام و نام خانوادگیمسئولیتتلفن تماسنمابر
    نوشین نبئیمعاون 2266227522662353
    مریم نجابتیانسرپرست گروه برنامه ریزی مشاوره و خدمات روانشناختی2266237522662353
    زهرا میزاآقارئیس گروه برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان2266227522662353
    مریم  شریفی دستکردیکارشناس برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان2266227522662353
    اسماعیل صلح جوکارشناس 2266226222662353
    معصومه نساجکارشناس برنامه ریزی ازدواج و نهاد خانواده2266237522662353
    مهدی شعبانی نژادرئیس دفتر 2266226222662353
    ناهید علوی دهکردیکارشناس مراکز اجتماعی و مشاوره جوانان2266227522662353
    الهام گودرزیکارشناس دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان2266226222662353
    حمزه ساجدیکارشناس2266226222662352
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 12,431,214
  تعداد بازدید امروز : 1,518
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/04/26
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.