• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • کارشناس ورزش های بومی و محلی : فرزانه بیوکخانی
    فرزانه بیوکخانی
    کارشناس ورزش های بومی و محلی
    فوق دیپلم - تربیت بدنی - آموزشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
    درخواست ملاقات
    ارسال پیام
     شرح وظایف
    شرح وظایف :1- مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه ها و تصویب نامه ها وارائه پیشنهاد درمورد اجرای بهینه قوانین و مقررات مورد عمل
    2- بررسی و جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص ورزشهای بومی و محلی ازطریق ادارات کل ورزش و جوانان استانها وفدراسیون مربوطه
    3- بررسی شیوه های گسترش و تعمیم ورزشهای بومی و محلی
    4- همکاری درتهیه و تدوین آئین نامه ، دستور العمل و سایر قوانین و مقررات ورزشهای بومی و محلی
    5- انجام امور مربوط به مستند سازی و ثبت ورزشهای بومی و محلی
    6- همکاری درحسن برگزاری مسابقات ورزشهای بومی و محلی در سطح کشور و مناطق با همکاری فدراسیون مربوطه
    7- بررسی در هماهنگ نمودن برنامه ها و فعالیتهای بومی و محلی در سطح استانها
    8- ایجاد زمینه های لازم دراحیاء ، ترویج و ارتقاء ورزشهای بومی و محلی بمنظور توسعه ارزشهای فرهنگی
    9- بررسی شناخت موانع توسعه ورزش های بومی ومحلی وارائه راهکارهای اجرایی مناسب
    10- ارائه گزارش های ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق
    11- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور امور جاری
    12- انجام سایر امور محوله طبق قوانین ومقررات از جانب مقام مافوق
    اطلاعات تماس
    تلفن تماس :021-22660916نمابر :021-22660916
    رایانامه :odrts@msy.gov.ir
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,459,104
  تعداد بازدید امروز : 2,996
  تعداد کاربران آنلاین : 13
  آخرین به روزرسانی : 1398/09/24
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.