• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • رئیس گروه برنامه ریزی و توسعه ورزش روستایی و عشایری : مریم دباغ طرقبهی
    مریم  دباغ طرقبهی
    رئیس گروه برنامه ریزی و توسعه ورزش روستایی و عشایری
    کارشناسی ارشد - مدیریت ورزشی - دانشگاه آزاد
    درخواست ملاقات
    ارسال پیام
     شرح وظایف
    شرح وظایف :1- مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه ها وتصویب نامه ها به منظور پیگیری صحیح امور و اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
    2- برنامه ریزی درارائه راهنمایی های لازم به کارشناسان تحت پوشش به منظور شیوه مطالعه و بررسی و تحقیق پیرامون طرح های ورزشی در روستاها
    3- برنامه ریزی درارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه و ترویج فعالیت های ورزشی در روستاها با هماهنگی مقام مافوق
    4- برنامه ریزی و بررسی درجهت استفاده از پتانسیل های موجود درکشور به منظور توسعه ورزش در روستاها (خیرین ورزشی در روستاها) با هماهنگی مقام مافوق
    5- برنامه ریزی وارائه پیشنهاد درایجاد روش های مناسب در برگزاری اردوهای آمادگی، کلاس های آموزشی و مسابقات ورزشی روستایی وعشایری
    6- برنامه ریزی در تهیه و پیشنهاد قوانین و ضوابط موردنیاز
    7- برنامه ریزی، حمایت وپشتیبانی ازفعالیت های بخش خصوصی (غیر دولتی) در زمینه های مختلف به منظور توسعه ورزش روستایی وعشایری
    8- برنامه ریزی و نظارت در جهت توسعه محیط حقوقی مورد نیاز درحوزه ورزش روستایی و عشایری
    9- برنامه ریزی و حمایت ازپژوهش های کاربردی در جهت توسعه ورزش در مناطق روستایی وعشایری
    10- شناخت موانع توسعه ورزش درمناطق روستایی و عشایری (زنان–مردان) وارائه راهکارهای اجرایی مناسب
    11- مطالعه و برنامه ریزی درجهت احیاء، ترویج و ارتقاء ورزش های سنتی و بازی های بومی– محلی باهدف توسعه ارزش های فرهنگی
    12- برنامه ریزی درجهت نحوه تعامل با سایر دستگاه های دولتی و غیردولتی در جهت استفاده از توانمندی و پتانسیل های بالقوه ودستگاه های فوق در امر ورزش روستایی وعشایری
    13- ارائه گزارش های ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق
    14- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
    15- انجام سایرامورمحوله طبق قوانین ومقررات از جانب مقام مافوق
    اطلاعات تماس
    تلفن تماس :021-22660916نمابر :021-22660916
    رایانامه :odrts@msy.gov.ir
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,329,746
  تعداد بازدید امروز : 4,465
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/09/17
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.