• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • طبقه بندی ها
   • کارگروه تدوین شاخص ها و ارزیابی عملکرد استعدادیابی فدراسیونهای حوزه قهرمانی
    عنوان
    کارگروه تدوین شاخص ها و ارزیابی عملکرد استعدادیابی فدراسیونهای حوزه قهرمانی
    مستند قانونی
    شرح وظایف دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی
    بالاترین مقام تصمیم گیرنده
    مدیر کل دفتر دکتر رامین احمدی طباطبیی
    محل دبیرخانه
    دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی
    دبیر
    دکتر حسین کاظمی پور
    سمت
    نام و نام خانوادگی
    واحد سازمانی
    دبیر
    دکتر حسین کاظمی پور
    دفتر استعدادیابی
    عضو
    دکتر رامین احمدی طباطبایی
    دفتر استعدادیابی
    عضو
    نصرت الله انصاری
    دفتر استعدادیابی
    عضو
    بهمن محمدرضایی
    دفتر استعدادیابی
    عضو
    ابوالفضل سلیمانی
    دفتر استعدادیابی
    عضو
    ماندانا رسولی
    دفتر استعدادیابی
    عضو
    راحله پاکنژاد
    دفتر استعدادیابی
    عضو
    زهره مرزوقی
    دفتر استعدادیابی
    عضو
    شراره زمانی
    دفتر استعدادیابی
    عضو
    مسعود فراهانی
    دفتر استعدادیابی
    عضو
    فاطمه امیری
    دفتر استعدادیابی
    عضو
    اکبر علمی
    دفتر استعدادیابی
    عضو
    علی رحمانیون
    دفتر استعدادیابی
    عضو
    جعفر محمدپور
    دفتر استعدادیابی
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 11,562,693
  تعداد بازدید امروز : 6,319
  تعداد کاربران آنلاین : 16
  آخرین به روزرسانی : 1398/02/31
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.