• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • طبقه بندی ها
   • کارگروه ماده (27)
    عنوان
    کارگروه ماده (27)
    مستند قانونی
    ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)
    این کارگروه طی حکم معاون محترم توسعه منابع و پشتیبانی به شماره 2/12037 مورخ 22/7/94 در دفتر طرح و برنامه تشکیل شده و مدیر کل دفتر طرح و برنامه طی حکم شماره 100/12568/ص/94 مورخ 29/9/94 از سوی مقام عالی وزارت به سمت دبیری شورای واگذاری وزارت ورزش و جوانان منصوب گردیده اند و جلسات توجیهی با تمامی استان ها با حضور معاونین پشتیبانی و مدیران دفاتر فنی برگزار گردیده است.
    بالاترین مقام تصمیم گیرنده
    معاونت محترم توسعه منابع و پشتیبانی
    محل دبیرخانه
    دفتر طرح و برنامه
    دبیر
    مدیرکل دفتر طرح و برنامه
    سمت
    نام و نام خانوادگی
    واحد سازمانی
    رئیس
    جناب آقای دکتر هاشمی
    معاون توسعه منابع و پشتیبانی
    دبیر
    جناب آقای مهندس فیاض
    مدیرکل دفتر طرح و برنامه
    عضو
    جناب آقای ایرج عرب
    مدیرکل دفتر مرکزی حراست
    عضو
    جناب آقای سیروس احمدی
    مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
    عضو
    سرکار خانم زهرا ارسنگ
    مدیرکل امور حقوقی
    عضو
    جناب آقای علیرضا عسگری
    ذیحساب و مدیرکل امورمالی
    عضو
    جناب آقای قاسمی نژاد
    کارشناس خبره
    عضو
    سرکار خانم شمس دوست
    کارشناس خبره
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 11,619,319
  تعداد بازدید امروز : 12,709
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/03/03
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.