• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • طبقه بندی ها
   • کمیته برنامه ریزی فرهنگی فدراسیونهای ورزشی کشور
    کمیته برنامه ریزی فرهنگی فدراسیونهای ورزشی کشور
    عنوان
    دستورالعمل ذیل مصوبه جلسه 781 مورخ 25/3/1395شورای عالی انقلاب فرهنگی –نظام نامه فرهنگی ورزش کشور-
    مستندقانونی
    معاون محترم فرهنگی و توسعه ورزش همگانی
    بالاترین مقام تصمیم گیرنده
    دفترامورفرهنگی
    محل دبیرخانه
    -
    دبیر
    واحد سازمانی
    نام و نام خانوادگی
    سمت
    دفترامورفرهنگی
    مدیرکل دفترامورفرهنگی
    رییس کمیته
    یک نفر ازمسوولین کمیته فرهنگی فدراسیونهای ورزشی
    دبیر
    مسوولین فرهنگی منتخب فدراسیونهای ورزشی
    عضو و رییس کارگروه تدوین محتوا و برنامه ریزی
    عضو و رییس کارگروه اموربین الملل
    عضو و رییس کارگروه رسانه
    عضو و رییس کارگروه تولیدات فرهنگی
    عضو و رییس کارگروه مطالبات مقام معظم رهبری و مراجع تقلیدعظام
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 11,562,621
  تعداد بازدید امروز : 6,247
  تعداد کاربران آنلاین : 16
  آخرین به روزرسانی : 1398/02/31
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.