• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • طبقه بندی ها
   • کمیسیون مربیان خارجی
    کمیسیون
    کمیسیون مربیان خارجی
    مستند قانونی
    شرح وظایف حوزه
    بالاترین مقام تصمیم گیرنده
    معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای
    محل دبیرخانه
    دفتر برنامه ریزی و نظارت
    دبیر
    مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت
    سمت
    نام و نام خانوادگی
    واحد سازمانی
    دبیر
    شهرام منکرسی
    دفتر برنامه ریزی و نظارت
    عضو
    معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای-مدیر کل دفتر مشترک – مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت- دبیر کل کمیته ملی المپیک- مدیر کل دفتر حقوقی
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 2,247,080
  تعداد بازدید امروز : 5,556
  تعداد کاربران آنلاین : 15
  آخرین به روزرسانی : 1396/02/04
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.