• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • طبقه بندی ها
   • کارگروه آمایش فدراسیونهای ورزشی – ورزش حرفه ای – ارزیابی عملکرد فدراسیونها – ارزیابی مربیان تیم های ورزشی – برنامه های راهبردی فدراسیون ها – ارزیابی هیات های ورزشی
    کارگروه
    کارگروه آمایش فدراسیونهای ورزشی ورزش حرفه ای ارزیابی عملکرد فدراسیونها ارزیابی مربیان تیم های ورزشی برنامه های راهبردی فدراسیون ها ارزیابی هیات های ورزشی
    مستند قانونی
    شرح وظایف دفتر
    بالاترین مقام تصمیم گیرنده
    مدیر کل دفتر
    محل دبیرخانه
    دفتر برنامه ریزی و نظارت
    دبیر
    معاونین دفتر
    اعضاء
    سمت
    نام و نام خانوادگی
    واحد سازمانی
    دبیر
    حمید یوسف بیگی- صغری روح بخش شیوایی
    دفتر برنامه ریزی و نظارت
    عضو
    کارشناسان دفتر
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 11,562,687
  تعداد بازدید امروز : 6,313
  تعداد کاربران آنلاین : 16
  آخرین به روزرسانی : 1398/02/31
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.