• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • طبقه بندی ها
    • دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات

     نصرالله پریچهره
     مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات

     شرح وظایف
     · همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و برش استانی و معیارهای ارزیابی عملکرد وزارتخانه با واحدهای مرتبط.
     · تدوین شاخص ارزیابی عملکرد متناسب با اهداف تدوین شده .
     · اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات شامل:
     ( ابلاغ شاخصهای اختصاصی و عمومی مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به واحدهای مرتبط- احصاء فرمهای تکمیل شده)
     · همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری به منظور تعیین و تأیید امتیازات
     · نظارت و اجرای ارزیابی عملکرد وزارتخانه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مقاطع زمانی تعیین شده.
     · پیشنهاد تصحیح اهداف، سیاست ها ، وظایف و برنامه های وزارتخانه برای نظامند نمودن فعالیتها و اقدامات با استفاده از بازخوردهای نتایج ارزیابی عملکرد و ارائه آن به شورای تحول اداری.
     · اجرا و نظارت بر دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان با همکاری واحدهای مرتبط.
     · همکاری در تدوین برنامه‌های راهبردی (بلندمدت) در راستای اهداف وزارتخانه با دفاتر ذیربط.
     وظایف بازرسی و پاسخگویی به شکایات :
     · تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط و شاخص‌های مورد ارزیابی وزارتخانه.
     · تهیه گزارشات نوبه‌ای در فواصل مختلف برای اطلاع وزیر از عملکرد واحدهای مختلف.
     · شناخت نیازها و حصول اطمینان از تطابق کیفیت خدمات با نیازها و انتظارات ارباب رجوع ( شهروندمداری)
     · برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده (12) قانون تشکیل وزارتخانه بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی.
     · کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی‌های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه.
     · آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش وزارتخانه.
     · تهیه و تدوین اهداف قابل سنجش و شاخص‌های مناسب ارزیابی عملکرد
     · اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به اداره کل امور اداری و پشتیبانی برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات.
     · دریافت شکایت حضوری و مکتوب و الکترونیکی مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان وزارتخانه.
     · بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی.
     · بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل: نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
     · تهیه و ارائه گزارش، از عملکرد میز خدمت وزارتخانه به بالاترین مقام (هر سه ماه یکبار).
     · انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات.

   وزارت ورزش و جوانان
   مجموع بازدیدها : 11,602,470
   تعداد بازدید امروز : 12,625
   تعداد کاربران آنلاین : 2
   آخرین به روزرسانی : 1398/03/02
   کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.