• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • طبقه بندی ها
   • شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان
    عنوان شورا
    شورای پژوهش و فناوری وزارت ورزش و جوانان
    مستند قانونی:
    جزء 1 بند م ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه
    و دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
    محل دبیرخانه:
    مرکز مطالعات و پژوهش­های راهبردی
    بالاترین مقام تصمیم گیرنده:
    مقام عالی وزارت
    تعداد اعضاء:
    12 نفر
    سمت
    نام و نام خانوادگی
    واحد سازمانی
    رئیس
    دکتر مسعود سلطانی فر
    مقام عالی وزارت
    نایب رئیس
    دکتر عبدالحمید احمدی
    معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی
    دبیر
    دکتر محمدرضا فضلی
    رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی
    عضو
    معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای
    عضو
    معاون مور جوانان
    عضو
    معاون توسعه مدیریت و منابع
    عضو
    معاون توسعه ورزش بانوان
    عضو
    معاون توسعه ورزش همگانی
    عضو حقیقی
    کارشناس حوزه ورزش و جوانان از اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور
    عضو حقیقی
    کارشناس حوزه ورزش و جوانان از اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور
    عضو حقیقی
    کارشناس حوزه ورزش و جوانان از اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور
    عضو حقیقی
    کارشناس حوزه ورزش و جوانان از اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور
    توضیح
    نظام­نامه پژوهش در دست اصلاح است که پس از تصویب اصلاحات اعمال خواهد شد
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 11,619,770
  تعداد بازدید امروز : 404
  تعداد کاربران آنلاین : 1
  آخرین به روزرسانی : 1398/03/04
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.