• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • طبقه بندی ها
   • کمیته بهره وری وزارت ورزش و جوانان
    عنوان
    کمیته بهره وری وزارت ورزش و جوانان
    مستند قانونی
    به استناد بند 3 نظامنامه متولیان بهره وری دستگاه های اجرایی کشور شماره 172653 مورخ 1394/07/21
    بالاترین مقام تصمیم گیرنده
    خانم ژاله فرامرزیان
    محل دبیرخانه
    مرکز فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری
    دبیر
    مهندس سید امیر حسین مطلبی
    سمت
    نام ونام خانوادگی
    واحد سازمانی
    رییس
    خانم ژاله فرامرزیان
    معاونت توسعه مدیریت و منابع
    دبیر
    مهندس سید امیر حسین مطلبی
    مرکز فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری
    عضو
    آقای رحمانی
    اداره کل هماهنگی امور استان ها
    عضو
    آقای سیروس احمدی
    دفتر مدیریت عملکرد
    عضو
    آقای رغبتی
    دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفه ای
    عضو
    آقای وادی خیل
    اداره کل پشتیبانی و امور رفاهی
    عضو
    خانم موسوی
    دفتر هماهنگی امور بانوان
    عضو
    آقای ملایی سفید دشتی
    دفتر برنامه ریزی آموزشی
    عضو
    آقای نظریان مادوانی
    اداره کل توسعه منابع انسانی
    عضو
    خانم مریم ملارمضانی
    دفتر برنامه و بودجه
    عضو آقای محدث دفتر هماهنگی و نظازت بر امور جوانان
    عضو آقای پارسا دفتر توسعه ورزش مناطق روستایی وعشایری
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 11,619,182
  تعداد بازدید امروز : 12,572
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/03/03
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.