• وزارت ورزش و جوانان
    وزارت ورزش و جوانان
       
      • طبقه بندی ها
      • کمیته آمارهای بخشی
        عنوان
        کمیته آمارهای بخشی
        مستند قانونی
        با عنایت به بند (2_4_5) مصوبه نظام آماری کشور مورخ1397/12/22
        بالاترین مقام تصمیم گیرنده
        خانم ژاله فرامرزیان
        محل دبیرخانه
        مرکز فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری
        دبیر
        مهندس سید امیر حسین مطلبی
        سمت
        نام ونام خانوادگی
        واحد سازمانی
        رییس
        خانم ژاله فرامرزیان
        معاونت توسعه منابع و پشتیبانی
        دبیر
        مهندس سید امیر حسین مطلبی
        مرکز فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری
        عضو
        آقای فضلی
        مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی
        عضو
        آقای سیروس احمدی
        دفتر مدیریت عملکرد
        عضو
        آقای رغبتی
        دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفه ای
        عضو
        آقای رضوی
        دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان
        عضو خانم موسوی دفتر هماهنگی امور بانوان
        عضو آقای کریمی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
        عضو آقای پیمان دفتر فرهنگی ،بازرگانی و خدمات مرکز امار ایران
        عضو خانم مریم ملارمضانی دفتر برنامه و بودجه
    وزارت ورزش و جوانان
    مجموع بازدیدها : 11,619,172
    تعداد بازدید امروز : 12,562
    تعداد کاربران آنلاین : 0
    آخرین به روزرسانی : 1398/03/03
    کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.