• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • طبقه بندی ها
   • کمیته آمارهای بخشی
    عنوان
    کمیته آمارهای بخشی
    مستند قانونی
    با عنایت به بند (2_4_5) مصوبه نظام آماری کشور مورخ1397/12/22
    بالاترین مقام تصمیم گیرنده
    خانم ژاله فرامرزیان
    محل دبیرخانه
    مرکز فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری
    دبیر
    مهندس سید امیر حسین مطلبی
    سمت
    نام ونام خانوادگی
    واحد سازمانی
    رییس
    خانم ژاله فرامرزیان
    معاونت توسعه منابع و پشتیبانی
    دبیر
    مهندس سید امیر حسین مطلبی
    مرکز فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری
    عضو
    آقای فضلی
    مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی
    عضو
    آقای سیروس احمدی
    دفتر مدیریت عملکرد
    عضو
    آقای رغبتی
    دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفه ای
    عضو
    آقای رضوی
    دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان
    عضو خانم موسوی دفتر هماهنگی امور بانوان
    عضو آقای کریمی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
    عضو آقای پیمان دفتر فرهنگی ،بازرگانی و خدمات مرکز امار ایران
    عضو خانم مریم ملارمضانی دفتر برنامه و بودجه
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 9,771,837
  تعداد بازدید امروز : 1,371
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1397/11/01
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.