• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • اهداف کلان و راهبردهای آموزش کارمندان دولت

    اهداف کلان و راهبردهای آموزش کارمندان دولت

    آموزش و توانمندسازی کارمندان دولت

    اهداف کلان آموزش کارمندان دولت
    -افزایش اثربخشی و کارایی کارمندان در ارائه خدمات
    -ارتقاء سطح کیفی سرمایه های انسانی بخش دولتی
    -افزایش سطح دانش، مهارت و توانمندی کارمندان
    -افزایش سطح باور و اعتقادات معنوی و بصیری کارمندان
    -توسعه آگاهی های عمومی کارمندان
    -توانمندسازی و توسعه مدیران برای انجام وظایف مدیریتی
    -آماده سازی کارمندان برای ارتقاء به رده های شفلی بالاتر
    -توسعه اخلاق حرفه ای و فرهنگ اسلامی
    -روزآمد سازی دانش و نگرش کارمندان

    راهبردهای آموزش کارمندان دولت
    -ایجاد نگرش راهبری
    -ایجاد تناسب بین برنامه ها و نیازهای آموزشی کارمندان
    -ایجاد انگیزه خوسازی و رشد معنوی و مهارتی کارمندان
    -ارتقاء سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمندسازی
    -افزایش اثربخشی برنامه های آموزشی
    -استفاده از ظرفیتهای درون و برون سازمانی در برنامه ریزی آموزشی و تأمین خدمات آموزشی
    -استفاده از رویکردها، مدل ها و فناوری های نوین در برنامه ریزی آموزش کارمندان
    -تمرکز بر آموزش های کوتاه مدت و کاربری
    -نظارت بر فعالیت های آموزشی دستگاههای اجرایی و اخذ بازخورد

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 10,223,900
  تعداد بازدید امروز : 2,878
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1397/12/01
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.