• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • طبقه بندی ها
   • دفتر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن ورزشی

    روزبه زورقی
    سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن ورزشی

    شرح وظایف

    • نظارت بر انجام مطالعات، بررسی و تصویب محاسبات فنی و نقشه های اجرایی
    • همکاری با دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات در تدوین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارتخانه.
    • نظارت بر تدوین راهکارهای اجرایی جهت نگهداری اماکن و تأسیسات ورزشی
    • نظارت بر تهیه و تنظیم نقشه ها و مشخصات فنی ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز
    • نظارت بر تهیه نقشه های تیپ و مناسب برای احداث مکانهای ورزشی با توجه به شرایط اقلیمی .
    • تعیین و استفاده از شاخصها و استانداردهای مربوط به بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ورزشی
    • بررسی ویژگیهای اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی و جغرافیایی مناطق مختلف بمنظور ایجاد اماکن مطلوب
    • تعیین استاندارد سرانه برخورداری مناطق مختلف کشور با توجه به جمعیت و جمعیت ورزشی این نقاط در راستای اهداف وزارتخانه
    • بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به ظرفیتها و امکانات ورزشی موجود و تدوین برنامه های ایجاد امکانات و تأسیسات ورزشی جدید در مناطق نیازمند بر اساس اولویتها.
    • ارائه طرحهای مطالعاتی و پژوهشی لازم و بهره گیری از روشهای علمی و فنون برنامه ریزی در اجرای وظایف دفتر.
    • برنامه ریزی و ارائه راهکارهای اصولی و عملی در جهت حداکثر بهره برداری از امکانات و قابلیتهای موجود.
    • انجام سایر امور مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 9,717,657
  تعداد بازدید امروز : 2,975
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1397/10/28
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.