• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • صدور کارت بیمه ورزشکاران
    در راستای اجرای ماده 2 مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 93/6/10 و ماده 9 مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/11/6 ابلاغی رئیس محترم جمهور، با عنوان "نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی"، با هدف استانداردسازی خدمات دولت و یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی، شناسنامه خدمات دستگاه (پس از تایید سازمان مدیریت)، در درگاه الکترونیکی قرار گرفته است.
    صدور کارت بیمه ورزشکاران
    سطح ارائه دهنده خدمت: واحدهای استانی با همکاری هیئت های پزشکی ورزشی
    باشگاه های ورزشی مکلفند با ارائه لیست ورزشکاران خود برای آنها درخواست صدور کارت بیمه ورزشی نمایند. این بیمه توسط فدراسیون پزشکی ورزشی انجام میگیرد و در استانها افراد با مراجعه به هیئت های پرشکی ورزشی از این خدمت بهره مند می گردند
    مدارک مورد نیاز
    • یک قطعه عکس 4×3
    • کپی کارت ملی یا کارت اقامت با حداقل 6 ماه اعتبار جهت اتباع کشورهای خارجه متقاضیان
    • فیش بانکی مبلغ واریزی
    اطلاعات تکمیلی
    ساعات ارائه خدمت: مراجعه به هیئت های پزشکی ورزشی استان 8 الی 16
    تعداد بار مراجعه حضوری: 1 بار
    هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان: 100000ریال
    نحوه دسترسی
     اینترنتی
    تصویر فرآیند ارائه خدمت
    صدور کارت بیمه ورزشکاران
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 6,738,913
  تعداد بازدید امروز : 201
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1397/02/31
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.