• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • تدوین دستورالعمل، استانداردها و ضوابط ورزشی-استانداردسازی تعاریف و مفاهیم ورزشی و کدگذاری اطلاعات پایه
    در راستای اجرای ماده 2 مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 93/6/10 و ماده 9 مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/11/6 ابلاغی رئیس محترم جمهور، با عنوان "نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی"، با هدف استانداردسازی خدمات دولت و یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی، شناسنامه خدمات دستگاه (پس از تایید سازمان مدیریت)، در درگاه الکترونیکی قرار گرفته است.
    در این خدمت با رویکرد توسعه زیرساخت های اطلاعاتی ابتدا اقدام به شناسایی اقلام آماری مشترک و تخصصی دستگاه شامل ستاد و عوامل زیر مجموعه می شود. سپس کمیته تخصصی با مدیریت حوزه آمار و فناوری اطلاعات اقدام به یکپارچه سازی و استاندارد سازی تعاریف و مفاهیم و کد گذاری آنها می نماید.
    فرآیند استانداردسازی اقلام آماری با همکاری مرکز آمار ایران صورت می پذیرد و اقلام استاندارد انتشار می یابد.
    با توجه به روند مستمر شناسایی اقلام، این فرآیند کاری بصورت ادواری انجام می پذیرد.
    تصویر فرآیند ارائه خدمت
    تدوین دستورالعمل، استانداردها و ضوابط ورزشی-استانداردسازی تعاریف و مفاهیم ورزشی و کدگذاری اطلاعات پایه
    فایل پیوست
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,124,357
  تعداد بازدید امروز : 1,842
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/08/30
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.