• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • تدوین دستورالعمل، استانداردها و ضوابط ورزشی-اماکن ورزشی
    در راستای اجرای ماده 2 مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 93/6/10 و ماده 9 مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/11/6 ابلاغی رئیس محترم جمهور، با عنوان "نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی"، با هدف استانداردسازی خدمات دولت و یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی، شناسنامه خدمات دستگاه (پس از تایید سازمان مدیریت)، در درگاه الکترونیکی قرار گرفته است.
    در این خدمت بر اساس وظایف محوله وزارت ورزش و جوانان به منظور امکان نظارت بر و ارتقای کیفی اماکن ورزشی استانداردها و ضوابط فنی ورزشی تعیین و در قالب دستورالعمل به صاحبان اماکن ورزشی و متولیان مربوطه ابلاغ می گردد.
    قوانین و مقررات:
    شرح وظایف وزارت ورزش و جوانان
    مسئول پاسخگویی ارائه خدمت:
    دفتر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن ورزشی شماره تماس 26216256
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,124,333
  تعداد بازدید امروز : 1,818
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/08/30
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.