• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه استخدام در دستگاههای دولتی به قهرمانان ورزشی
    در راستای اجرای ماده 2 مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 93/6/10 و ماده 9 مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/11/6 ابلاغی رئیس محترم جمهور، با عنوان "نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی"، با هدف استانداردسازی خدمات دولت و یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی، شناسنامه خدمات دستگاه (پس از تایید سازمان مدیریت)، در درگاه الکترونیکی قرار گرفته است.
    در این خدمت برای متقاضیان استخدام در دستگاه دولتی پس از بررسی احکام قهرمانی متقاضی در دفتر امور مشترک فدراسیونها و در صورت تایید معاونت ورزش قهرمانی مکاتبه ای مبنی بر درخواست استخدام متقاضی با مدیرکل منابع انسانی ستاد انجام می شود.
    قوانین و مقررات:
    قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان مصوبه شماره 1889.ق مجلس شورای اسلامی مورخ 03/10/91 طبق تبصره 5 ماده واحده این قانون کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات مدیریت کشوری می توانند مقامهای دوم و سوم بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی (رده سنی بزرگسال و جوانان)، همچنین یکی از فرزندان نفر اول پارالمپیک را با معرفی وزارت ورزش و جوانان به صورت پیمانی جذب و استخدام نمایند.
    مدارک مورد نیاز
    1- نامه درخواست فدراسیون
    2- احکام قهرمانی
    نحوه دسترسی:
     مراجعه حضوری به دستگاه ستادی
        آدرس دستگاه ستادی: بزرگراه نیایش، خیابان سئول وزارت ورزش و جوانان
    تصویر فرآیند ارائه خدمت
    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه استخدام در دستگاههای دولتی به قهرمانان ورزشی
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,055,632
  تعداد بازدید امروز : 2,500
  تعداد کاربران آنلاین : 15
  آخرین به روزرسانی : 1398/08/22
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.