• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه برخورداری از ارتقاء شغلی به قهرمانان ورزشی
    در راستای اجرای ماده 2 مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 93/6/10 و ماده 9 مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/11/6 ابلاغی رئیس محترم جمهور، با عنوان "نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی"، با هدف استانداردسازی خدمات دولت و یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی، شناسنامه خدمات دستگاه (پس از تایید سازمان مدیریت)، در درگاه الکترونیکی قرار گرفته است.
    در این خدمت برای کارمندانی که دارای سوابق قهرمانی ورزشی می باشند و متقاضی استفاده از تسهیلات محل خدمت خود هستند تاییدیه صادر می شود.
    لازم به ذکر است صرفاً به نامه های رسمی واصل شده از سوی امور اداری ستاد و یا امور اداری سازمان محل خدمت متقاضی ترتیب اثر داده شده و درخواست شخصی قابل قبول نمی باشد.
    قوانین و مقررات:
    براساس جدول شرایط شغل مربی ورزش مصوبه سازمان مدیریت به شماره 6371/92/204 مورخ 8/4/82 (امور دبیرخانه شوراها،معاونت توسعه)
    مدارک مورد نیاز
    1. درخواست مکتوب امور اداری دستگاه مربوطه یا فدراسیون ها
    2. مدارک و مستندات قهرمانی متقاضی
    اطلاعات تکمیلی
    ساعات ارائه خدمت: ساعات اداری
    تعداد بار مراجعه حضوری: 1 بار
    هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان: رایگان
    نحوه دسترسی:
     مراجعه حضوری به دستگاه ستادی
        آدرس دستگاه ستادی: بزرگراه نیایش، خیابان سئول وزارت ورزش و جوانان
    تصویر فرآیند ارائه خدمت
    ارائه تسهیلات به قهرمانان ورزشی - ارائه معرفی نامه برخورداری از ارتقاء شغلی به قهرمانان ورزشی
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,055,653
  تعداد بازدید امروز : 2,521
  تعداد کاربران آنلاین : 15
  آخرین به روزرسانی : 1398/08/22
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.