• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • ارائه پروانه فعالیت مکان ورزشی- ابطال پروانه
    در راستای اجرای ماده 2 مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 93/6/10 و ماده 9 مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/11/6 ابلاغی رئیس محترم جمهور، با عنوان "نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی"، با هدف استانداردسازی خدمات دولت و یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی، شناسنامه خدمات دستگاه (پس از تایید سازمان مدیریت)، در درگاه الکترونیکی قرار گرفته است.
    بر اساس تبصره 1 ماده واحده قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب مجلس شورای اسلامی، در صورت تخلف موسسان باشگاه های ورزشی و ورزشگاه ها از ضوابط و مقررات سازمان تربیت بدنی، سازمان می تواند پروانه فعالیت باشگاه ها و ورزشگاه ها را به طور موقت یا دائم لغو کند.
    (ماده 17 آیین نامه اجرایی): در صورتی که مسئولان باشگاه ورزشی (صاحب پروانه) مطابق آیین نامه و دستورالعمل های وزارت ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی سابق) عمل ننمایند یا برخلاف آنها عمل کنند، تصمیمات زیر در مورد آنها اتخاذ خواهد شد:
    1- اخطار کتبی
    2- اخطار کتبی با درج در پرونده های ادارات کل ورزش و جوانان و ستاد
    3- تغییر مدیر باشگاه
    4- تعطیل موقت باشگاه تا دو ماه
    5- لغو پروانه.
    قوانین و مقررات
    تبصره 1 ماده واحده قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب مجلس شورای اسلامی
    آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب هیئت وزیران
    مسئول پاسخگویی ارائه خدمت
    کمیسیون استانی آیین نامه مذکور در قسمت قوانین و مقررات
    دفتر توسعه ورزش حرفه ای و امور باشگاه ها شماره تماس23082484
    تاریخ به روز رسانی: 30/11/1397
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,124,367
  تعداد بازدید امروز : 1,852
  تعداد کاربران آنلاین : 0
  آخرین به روزرسانی : 1398/08/30
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.