• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • مدیریت و نظارت بر پایگاه های اوقات فراغت
    در راستای اجرای ماده 2 مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 93/6/10 و ماده 9 مصوبه شماره 200/145 مورخ 93/11/6 ابلاغی رئیس محترم جمهور، با عنوان "نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی"، با هدف استانداردسازی خدمات دولت و یکپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الکترونیکی، شناسنامه خدمات دستگاه (پس از تایید سازمان مدیریت)، در درگاه الکترونیکی قرار گرفته است.
    مدیریت و نظارت بر پایگاه های اوقات فراغت
    در این خدمت مشارکتهای عمومی مردم از طریق فراخوان در زمینه ورزش جذب میشود .سپس پایگاه های اوقات فراغت توسط سازمانهای مرتبط تشکیل می گردد و برنامه های خود را اعلام می نمایند. در نهایت بر اساس برنامه های ثبت شده پایگاه ها، مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرند و پایگاه های برتر شناسایی می گردند. این خدمت بصورت الکترونیکی ارائه می گردد که با گسترش اطلاعات و بروز مشکلات فنی ساخت نسخه جدیدی از آن در دست کار می باشد.
    مدارک مورد نیاز
    کدملی خدمت گیرنده
    تصویر فرآیند ارائه خدمت
    مدیریت و نظارت بر پایگاه های اوقات فراغت
  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 5,503,433
  تعداد بازدید امروز : 4,261
  تعداد کاربران آنلاین : 8
  آخرین به روزرسانی : 1396/10/30
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.