• وزارت ورزش و جوانان
  وزارت ورزش و جوانان
     
   • مشخصات پرسش

    مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه فعالیت مکان ورزشی چیست؟

    1- فرم درخواست با ذکر کلیه رشته های ورزشی مورد درخواست و کروکی محل باشگاه
    2- کپی تمام صفحات شناسنامه موسس / مدیر عامل (برای متقاضیان حقوقی) و مدیر یا مدیران باشگاه
    3- کپی کارت ملی موسس/ مدیرعامل و مدیر یا مدیران باشگاه
    4-کپی برابر با اصل کلیه صفحات سند مالکیت (در صورت مالک بودن) یا اجاره نامه رسمی 2 ساله (در صورت اجاره ای بودن ملک)،
    5- کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم موسس/ مدیرعامل و مدیر یا مدیران باشگاه
    6 -کپی آخرین مدرک تحصیلی موسس/ مدیر عامل و مدیر یا مدیران باشگاه
    7- عکس 4*3 موسس و مدیران
    8- کپی مدرک تحصیلی موسس، مدیر عامل
    9-تاییدیه هیئت ورزشی رشته های مورد تقاضا (جهت تاسیس استخرهای ورزشی تاییدیه هیئت نجات غریق و شنا الزامی است، همچنین تاییدیه مرکز بهداشت منطقه نیز جهت استخر الزامی است)
    10-اساسنامه شرکت، موسسه، بریده آخرین آگهی روزنامه رسمی برای متقاضیان حقوقی
    11-ارائه تعهدنامه محضری مبنی عدم اشتغال در دستگاههای دولتی (مخصوص مدیر باشگاه)
    12-فرم وکالتنامه یا رضایتنامه رسمی مالک
    13-کپی کارت مربیگری مربیان رشته های درخواستی و کارت ناجیگری و گواهی آمادگی ناجی در سال جاری برای متقاضیان استخر
    14-آیین نامه داخلی باشگاه
    15-در صورتیکه موسس یا مدیر مونث باشد رضایت نامه محضری همسر الزامی است

  وزارت ورزش و جوانان
  مجموع بازدیدها : 14,055,687
  تعداد بازدید امروز : 2,555
  تعداد کاربران آنلاین : 15
  آخرین به روزرسانی : 1398/08/22
  کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.